Arktista pedagogiikkaa
Home pageProjectsArktista pedagogiikkaa

Projekti kuuluu ESR:n toimintalinjaan 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä erityistavoitteseen 9.1. siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Hankkeessa luodaan ja kehitetään arktista pedagogiikkaa, jonka avulla ylitetään haasteita kuten etäisyydet, harva asutus ja muut olosuhteet. Arktinen pedagogiikka on koulutusta alueen ihmisiä ja kulttuuria kunnioittaen, tieto- ja viestintäteknologian uusia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on kehittänyt tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäyttöä ja etenkin etäopetusta hanketyönä jo edellisellä EU ohjelmakaudella (2007-2013) sekä esiselvityshankkeessa Askel arktiseen pedagogiikkaan saamelaisalueella (1.1.2015-29.2.2016).

Tämän hankkeen myötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulu ottaa tehtäväkseen toimia alueen TVT:n opetuskäytön tukipalveluorganisaationa ja kouluttajana. Hankkeessa pyritään uudenlaisiin koulutusinnovaatioihin, joita testataan ja kehitetään yhteistyössä alueen lukioiden, SAKK:n ja yliopiston kanssa.

Yhteystiedot

Toteutusaika: 1.3.2016 – 31.5.2018

Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoite: 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Kustannusarvio: 300 000 €

Rahoittajaviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (Euroopan sosiaalirahastosta)

Muut rahoittajat: Enontekiön ja Utsjoen kunnat sekä Inarin kunta: Elinkeinot ja kehitys Nordica sekä Kalotin oppimiskeskus -säätiö

Päätoteuttaja: Saamelaisalueen koulutuskeskus

Osatoteuttaja: Lapin yliopisto

 sakk_vaaka.jpg  vipuvoimaa-high70.jpg eu_sosiaalirahasti-high70.jpg Lapin_yliopiston_logo.png
 
 
 
 
Utsjoki_logo-high70.jpg Inari_Logo_SaameSin-high70.jpg Enontekio_high70.jpg ELY_logo_high70.jpg


koulutustarjonta-banneri.jpg Applicants

The Sámi Education Institute prepares students for employment in the workforce. We provide training for young adults and mature students. We provide companies and communities with work-based training and development services.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Students

Welcome to the Sámi Education Institute! This section will provide students with information to help cope with everyday practices and to succeed in their academic studies.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Projects

Ongoing and completed projects at the Sámi Education Institute.

common_readmore
palvelut.jpg Services

The Sámi Education Institute works closely with companies and other organizations in the region. We are actively developing our services to provide workplace solutions.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Further Information

common_readmore
virtuaaalikoulu.jpg Virtual Education

Support for Virtual Education

common_readmore