Biegganjunážat
Home pageProjectsBiegganjunážat

Saamelaisalueen koulutuskeskus toteutti 1.8.2012-31.12.2013 Oarjehiebma –yhteisen pohjoissaamenkielisen porotalousopetukseen liittyvän esiselvityshankkeen yhdessä Sámij Åhpadusguovdásjin (Jokkmokk) ja Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvllan (Kautokeino) kanssa. Oarjehieibma oli valmistelevaprojekti, jossa mm. valmisteltiin saamelaisen porotalousopetuksen yhteinen luku- ja opintosuunnitelma ja porotalouskoulujen oppimateriaalien kartoitusvihkonen uutta jatkohanketta, Biegganjunážat, varten. Hankkeessa mukana olleet koulut ovat sopineet yhteistyön jatkamisesta tulevassa jatkohankkeessa

Biegganjunážat –hankkeen päätavoitteena on käytännössä kokeilla ja tarjota Oarjehiebma –esihankkeessa valmisteltua saamelaisalueen rajat ylittävää saamelaiseen poronhoitoon liittyvää opetusta koulutuspakettien muodossa porotalouskoulujen opiskelijoille Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa niin, että projektin jälkeen porotalouskoulujen yhteistyö luontevasti jatkuu ja tehostuu. Samalla myös nuoret poronhoitajat ovat tutustuneet toisiinsa ja saaneet ajankohtaista korkeatasoista koulutusta arktisen alueen porotaloudesta ja ratkaisuvaihtoehtoja saamelaisen porotalouden nykyhaasteisiin.

Hankkeessa saamelaiset poronhoitajanuoret pääsevät kokoontumaan, tapaamaan ja keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista asioista, jotka koskevat poronhoitoa ja poronhoitajanuoria yli valtiollisten rajojen. Saamelaisen poronhoidon haasteet ovat samankaltaisia joka maassa. Tämä hanke antaa lisäarvoa siihen, että nuorten poronhoitajien yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa ja, että poronhoitokoulujen välisestä yhteistyöstä tulee vahvempaa. Hanke lisää myös poronhoitokoulutusten integraatiota, koska saamenkielisten oppimateriaalien kautta nuoret tutustuvat toistensa poronhoitotyön erimalleihin.

Hankkeessa mukana: Sámi oahpahusguovddáš (Suomi, Inari), Sámij Åhpadusguovdásjin (Ruotsi, Jokkmokk), Bokenskola (Ruotsi, Jokkmokk), Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla (Norja, Kautokeino)

Hankkeen kesto: 1.8.2015-31.5.2018

Rahoittaja / budjeti: Interreg Pohjoinen 2014-2020 Sápmi –osaohjelmasta. Suomen kansallinen rahoitus koostuu lisäksi Lapin liiton ja Pohjoiskalotin neuvoston rahoituksesta

koulutustarjonta-banneri.jpg Applicants

The Sámi Education Institute prepares students for employment in the workforce. We provide training for young adults and mature students. We provide companies and communities with work-based training and development services.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Students

Welcome to the Sámi Education Institute! This section will provide students with information to help cope with everyday practices and to succeed in their academic studies.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Projects

Ongoing and completed projects at the Sámi Education Institute.

common_readmore
palvelut.jpg Services

The Sámi Education Institute works closely with companies and other organizations in the region. We are actively developing our services to provide workplace solutions.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Further Information

common_readmore
virtuaaalikoulu.jpg Virtual Education

Support for Virtual Education

common_readmore