LAATUSAMPO 5-hanke
Home pageProjectsLAATUSAMPO 5-hanke

Saamelaisalueen koulutuskeskus on mukana Pohjois-Suomen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittämishankkeessa vuodesta 2011 lähtien. Hankkeen hallinnoijana aloitti Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, jolloin hanke oli nimellä LAMPPU-hanke. Myöhemmin hallinnointi siirtyi Lappialle ja hankkeen nimi muuttui LAATUSAMMOKSI. Tällä hetkellä hanketta hallinnoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, ja meneillään on LAATUSAMPO 5-hanke. Mukana verkostossa on toista kymmentä ammatillista oppilaitosta.

Hankkeen toimissa on kehitetty Saamelaisalueen koulutuskeskuksen laatukäsikirjaa, laadunhallinnan mittareita, laadittu prosessikuvauksia, perehdytty LEAN-laatuajatteluun, parannettu opiskelijoiden ja henkilöstön osallistamistapoja ja laatutietoisuutta.

Laatusampo 5-hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuskeskuksen laadunhallintajärjestelmää ammatillisen koulutuksen reformin suuntaisesti, päivittää laatujärjestelmää vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja kehittää työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laadunhallintaa.

Saamelaisalueen koulutuskeskus valtion oppilaitoksena toimii hankkeessa omalla rahoituksella, muut toimijat saavat rahoitusta Opetushallitukselta.

koulutustarjonta-banneri.jpg Applicants

The Sámi Education Institute prepares students for employment in the workforce. We provide training for young adults and mature students. We provide companies and communities with work-based training and development services.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Students

Welcome to the Sámi Education Institute! This section will provide students with information to help cope with everyday practices and to succeed in their academic studies.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Projects

Ongoing and completed projects at the Sámi Education Institute.

common_readmore
palvelut.jpg Services

The Sámi Education Institute works closely with companies and other organizations in the region. We are actively developing our services to provide workplace solutions.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Further Information

common_readmore
virtuaaalikoulu.jpg Virtual Education

Support for Virtual Education

common_readmore