Davvisámegiella | Pohjoissaamen kieli

Davvisámegiella | Pohjoissaamen kieli

Lukuvuonna 2019‒2020 Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) järjestää yhteistyössä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja kasvatustieteiden tiedekunnan Ketterä korkeakoulu -hankkeen kanssa pohjoissaamen perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op).

Yliopisto-opintojen lisäksi tarjolla myös joitakin SAKK:n omia pohjoissaamen opintoja.

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, joilla on sujuva kirjallinen ja suullinen kielitaito pohjoissaamessa. Kyse ei siis ole alkeista alkavista opinnoista.

Opiskelijavalintaan kuuluu pohjoissaamen lähtötasotesti (esimerkkejä lähtötasotestistä). Lähtötasotesti järjestetään ke 20.3.2019 Inarissa. Lähtötasokokeen kirjallinen osuus klo 9–12, jonka jälkeen alkaa kokeen suullinen osuus eli opiskelijoiden haastattelut. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Hakijan ei tarvitse osallistua lähtötasotestiin, jos a) hän on kirjoittanut ylioppilaskirjoituksissa pohjoissaamen äidinkielenä ja saanut siitä arvosanaksi vähintään cum laude approbaturin tai b) jos hän on kirjoittanut pohjoissaamen vieraana kielenä ja saanut siitä arvosanaksi vähintään eximia cum laude approbaturin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille pohjoissaamen kielestä kiinnostuneille ja niille, jotka haluavat vahvistaa kielen osaamistaan. Opinnot ovat myös hyvä vaihtoehto niille, jotka opettavat tai haluavat tulevaisuudessa opettaa pohjoissaamea tai pohjoissaamen kielellä.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijana opintoihin osallistuva voi opiskella yliopisto-opinnoista A) sekä perus- että aineopinnot TAI B) perusopinnot ja osan aineopinnoista TAI C) ne kurssit, jotka tarvitsee. Jos opiskelija opiskelee yliopisto-opinnoista vain osan, niin hän täydentää opintojaan Saamenlaisalueen koulutuskeskuksen tarjoamilla pohjoissaamen kielen opinnoilla. Vaihtoehdoista tarkemmin täällä SOG davvisámegiela oahput_SAKKn pohjoissaamen opinnot_ 2019-2020.pdf (PDF).  

Opiskelija voi, mikäli hakeutuu ja pääsee opiskelemaan yliopistoon, hakea yliopisto-opinnoilleen hyväksilkua Oulun yliopiston Giellagas-instituutista.

Lukuvuonna 2020-2021 järjestämme jälleen alkeista alkavat 60 opintopisteen laajuiset pohjoissaamen kielen opinnot.

 


Tutkintonimike

Alkaa

Elokuussa 2019

Laajuus

Perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op

Hakuaika

Hakuaika on päättynyt.

Jatkuva haku

Sijainti

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari

Opetusmuoto

Pääosin lähiopetuksena Inarissa, verkko- ja monimuoto-opintoja. Opinnot vaativat kokopäiväistä opiskelua. Opetus järjestetään pääosin päivisin, ei siis ilta- tai viikonloppuopetuksena.

Maksut

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyö

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen pohjoissaamen kielen opinnoilla voi hakea hyväksilukua Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saame vieraana kielenä perusopinnoille.

Opintojen hyväksilukumahdollisuus on esimerkki Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyöstä. Yhteistyön kautta saamelaisalueella on mahdollista opiskella lähiopetuksena pohjoissaamen kielen yliopisto-opintoja. Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin opintoja voi myös jatkaa Koutokeinossa Saamelaisessa korkeakoulussa.

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti
Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi