Poronhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Jos olet kasvanut poronhoitoympäristössä ja sinua kiinnostaa monialainen, vaihteleva ulkotyö, poroalan opinnot ovat sinulle nappivalinta. Ymmärrät, että työ on usein raskasta ja sitä tehdään vaativissa olosuhteissa kaikissa säissä. Ja toisaalta myös sen, että saat tehdä sitä yhteistyössä muiden poronhoitajien kanssa siellä, missä omat juuresi ovat. Ja aina joskus paistaa aurinko.

Tutkintonimike

Poronhoitaja

Alkaa

11.8.2020

Laajuus

180 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen jatkuvassa haussa voi hakea ympäri vuoden. Kysy aloittamismahdollisuuksista opintotoimistosta.

Sijainti

Toivoniemi, Kaamanen

Opetusmuoto

Lähiopetus

Maksut

Monipuolista opiskelua

Alalla tarvitaan moninaisia käytännön maastotyöskentelytaitoja. Tarvitaan tietoa luonnosta, työvälineistä, materiaaleista, lainsäädännöstä, lupa-, rahoitus- ja korvausjärjestelmistä. Näiden lisäksi opintoihin sisältyy mm. äidinkieltä ja matematiikkaa.

Iso osa opinnoista tapahtuu työpaikalla eli poroperheissä. Tukikohta on perheen koti ja työtä kaikki se työ, joka kuuluu perheen poronhoitoon. Vaihtelu paliskuntien välillä ja sisälläkin on suurta.

Opiskelijalta vaaditaan määrätietoisuutta ja suunnitelmallisuutta

Opintoja suoritetaan maastossa, työpaikalla sekä koulun tiloissa Toivoniemessä. Opetus ja työpaikalla oppiminen pyritään järjestämään siten, että opiskelija osallistuu jokaisen opiskeluvuoden aikana poronhoidon sesonkitöihin. Tämän järjestäminen vaatii opiskelijalta määrätietoisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Tavoitteena on, että porolinjalta valmistuttuasi hallitset porotalouden vuodenkierron työt pääpiirteittäin ja perustaidot parista liitännäiselinkeinosta. Sinulla on valmius jatkaa sukusi elinkeinoa itsenäisenä yrittäjänä.

Avoin POROAMIS 2020

Itsenäisen opiskelun koulutusmahdollisuus

Avoin POROAMIS 2020 on uusi mahdollisuus. Saamelaisalueen koulutuskeskus on vastaamassa kysyntään tarjoamalla uuden koulutusmahdollisuuden itsenäisestä opiskelusta kiinnostuneille porotaloudesta itselleen elinkeinoa suunnitteleville (aikuisille) opiskelijoille. 

Saamelaisalueen koulutuskeskus on tällä hetkellä ainoa ammatillinen oppilaitos, jossa voi suorittaa porotalouden ammatillisia tutkintoja/tutkinnon osia. Opiskelupaikkahakemuksia tulee enemmän kuin opiskelijoita voidaan ottaa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta, porotalouden osaamisalasta yksi pakollinen tutkinnon osa; Poronhoito.  

Tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet löytyvät Opetushallituksen laatimista tutkinnon perusteista.

Vuoden kestävään koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa. Etusijalla ovat aloitustuen saaneet ja sitä hakeneet.

HAKU JA TOTEUTUS

Koulutukseen haku on päättynyt

Koulutus alkaa aloitustapaamisella 15.1.2020 Rovaniemellä. Tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.  Opintoihin valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS).

Kevätlukukaudella opiskelijat osallistuvat yhteen lähiopetusjaksoon Inarissa, muuten opiskellaan itsenäisesti. Koska näytössä, käytännön työtehtäviä tekemällä ei ole mahdollista osoittaa riittävän kattavasti työn perustana olevan tiedon hallintaa, täydennetään näyttöjä kuukausittain pidettävällä kokeella. Näyttöä täydentävät kokeet arvioidaan.

Mikäli opiskelija on kesäkuun alkuun mennessä suorittanut opinnot suunnitelman mukaisesti, he voivat jatkaa opintoja syksyn koulutukseen ja näyttöön.

Syyslukukaudella on yksi lähiopetusjakso Inarissa.  Erotuskaudella opiskelija suorittaa käytännön töissä näytön omassa paliskunnassaan. Kevään kokeet täydentävät näyttöä. Opiskelijat pitävät oppimispäiväkirjaa tekemistään poroalan töistä koko koulutuksen ajan.

Todistukset tutkinnon osan suorittamisesta annetaan tammikuun alussa 2021.

 

 Hakulomake

 Lisätietoja: Outi Jääskö puh. 0400 395 679 tai Tauno Ljetoff puh. 050 433 4449

 

 

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi