Sámi musihkkaakademiija
EtusivuHakijalleKoulutustarjontaSámi musihkka- akademiija

Sámi musihkkaakademiija

Háliidatgo čiekŋudit sámemusihka čehppodagat ja ovddidit musihkkara dáidduidat? Sáhtášiigo musihkka buktit dutnje dietnasa?

Lassedieđut:
Kati Eriksen
Prošeaktajođiheaddji / Projektipäällikkö
Sámi Musihkkaakademiija

email: kati.eriksen@utsjoki.fi
ph./WhatsApp +358 40 594 5060
Messenger: Sámi Musihkkaakademiija

Dahje Anna Näkkäläjärvi-Länsman
Jođiheaddji oahpaheaddji
Tel. +358 50 409 3988
anna.nakkalajarvi-lansman@sogsakk.fi

Prográmma addá buorre vuođu ohcat musihkkasuorggi joatkkaoahpuide.
Bargat sihke joavkkuin ja iehčanasat. Min oahpaheaddjit leat musihka sierra surggiid ámmátolbmot.


Solistalinnjá
-lagašoahpahusperioda sullii oktii mánus
-sikte árbevirolaš ja modeardna sámemusihkkii
-loahppabargu lea iežas solokonseartta plánen ja ollašuhttin ovttas vásihan musihkkáriiguin

Musihkarlinnjá
-lagašoahpahus vahkkosaččat
-sikte musihkkara dáidduid ovddideapmái

Sámi musihkkaakademiija jotkkolaš oahput addet stuđeanttaide válmmašvuođaid oassálastit nuppi dási musihkkasuorggi vuođđodutkosa čájáhusdutkosii dahje dan osiide. Čájáhusdutkkus ordnejuvvo geassit 2020. 

Gáibádusat ohccis
-sámekultuvrra dovdan
-juogo vuosttas jagi sámemusihka oahput dahje dárbbašlaš dieđut ja dáiddut sámemusihkas
-sisabeassaniskosa čađaheapmi juogo báikki alde dahje gáiddusoktavuođain

Sámi musihkkaakademiija joatkkaoahput,
oahppajahki 2019-2020

Geahčča dás video sámemusihkaskuvlejumis.

Tutkintonimike

Alkaa

13.8.2019

Laajuus

60 op

Hakuaika

10.4. – 15.5.2019

Jatkuva haku

Sijainti

Ohcejohka

Opetusmuoto

Maksut

Hae koulutukseen

sähköinen hakulomake

 

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää