Valikko
Arktiset ympäristöhavainnot
EtusivuHankkeetArktiset ympäristöhavainnot

Arktiset ympäristöhavainnot –hankkeen pitkäaikaistavoitteena on vahvistaa paikallisen ympäristötiedon saatavuutta sekä hyödyntämistä eri tasoilla, ml. paikallisen ja kansallisen tason päätöksenteossa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä paikallistiedon saatavuutta ympäristö- ja ilmastonmuutokseen sekä sopeutumiseen tähtäävässä tutkimuksessa.

Hankkeen tavoitteet ovat:
1) Toteuttaa paikallishavaintojen kerääminen pilottihankkeena. Kerääminen toteutetaan saamelaisten kotiseutualueella rajatu(i)lla kohtee(i)lla ja rajatulla tehtävällä. Pilotissa hyödynnetään tuloksia jo tehdyistä perinnetietohankkeista sekä SYKE:n kansalaishavainnointijärjestelmiä ja -työkaluja.
2) Kehittää yhteistyötä muiden Arktisen neuvoston maiden ja pysyvien osallistujien kanssa, ml. arktisen workshopin järjestäminen kesäkuussa 2016 Inarissa
3) Selvittää mahdollisuudet ja valmistautua laajempaan hankkeeseen yhteistyössä muiden maiden (erit. Pohjoismaiden) kanssa ja identifioida sille rahoitusmahdollisuudet.
AHA-hanke liittyy Arktisen neuvoston yhteistyöhön. Ehdotus hankkeeseen on tullut USA:n ympäristövirastolta Arktisen neuvoston ACAP-työryhmän kautta. ACAP (Arctic Contaminants Action Plan) on Arktisen neuvoston toimintaohjelma saastumisen vähentämiseksi. USA:ssa vastaavaa projektia toteutetaan Alaskassa, jossa aloite havainnointijärjestelmästä on tullut alkuperäiskansoilta. USA on ehdottanut ACAP työryhmässä muille arktisille maille yhteistä projektia, Circumpolar Local Environmental Observers Network, jonka tavoitteena on, että paikallishavainnointiprojektia toteutetaan myös muissa maissa, ja että eri maiden arktisten alueiden välille voitaisiin rakentaa paikallishavainnointi verkostoa.

 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää