Inarinsaamen kielen peruskurssi
EtusivuVirtuaalikouluVirtuaalikoulun hakijalleInarinsaamen kielen peruskurssi

Inarinsaamen kielen peruskurssi

Kurssi sisältää 90 etäoppituntia sekä 90 tuntia itsenäistä työskentelyä. Ensimmäisellä oppitunnilla pidetään perehdytys opiskeluympäristöihin.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

3,5 ov

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Etäopetus

Maksut

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee inarinsaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee inarinsaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä inarinsaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Toteutus

Kurssi toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä. Vaatimuksia osallistumiseen: tietokone, internetyhteys, headset (sankaluuri), webbikamera ja inarinsaamen fontit.

Lisätietoja opiskeluympäristöstä etäopetuksen tukipalvelusta.

Lisäksi opinnoissa käytetään Moodle-oppimisalustaa. Kielâkyeimi 1 kirjan kurssi 1, tekstikirja harjoituskirjoineen on hankittava ennen kurssia.

Lisätietoja
Johanna Laakso

Johanna Laakso

Toiminnasta vastaava suunnittelija vs. 040 549 7429 virtuaalikoulu@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi