Koltansaamen kielen peruskurssi
EtusivuVirtuaalikouluVirtuaalikoulun hakijalleKoltansaamen kielen peruskurssi

Koltansaamen kieli, perustaso

Kurssi sisältää 90 etäoppituntia sekä 90 tuntia itsenäistä työskentelyä. Ennen ensimmäistä opetuskertaa järjestetään erikseen perehdytys etävälineisiin ja opiskeluympäristöihin. Opetus lähtee liikkeelle alkeista.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee koltansaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä koltansaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Toteutus
Kurssi toteutetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen omille opiskelijoille lähiopetuksena Inarissa ja tarjotaan yhtäaikaisesti koulutuskeskuksen ulkopuolisille osallistujille etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä. SAKK:n omien opiskelijoiden ei tarvitse hakea tätä kautta koltansaamen kurssille, haku koskee vain talon ulkopuolisia. Vaatimuksia osallistumiseen: tietokone, internetyhteys, langallinen USB-headset (sankaluuri), web-kamera ja koltansaamen fontit.

Lisätietoja opiskeluympäristöstä etäopetuksen tukipalvelusta.

Lisäksi opinnoissa käytetään Moodle-oppimisalustaa, Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia.

Tutkintonimike

Alkaa

ma 3.9.2018 klo 8.50-11.10

Laajuus

5 op (180 h)

Hakuaika

Hakuaika 13.6.-12.8.2018

Jatkuva haku

Sijainti

Adobe Connect

Opetusmuoto

Etäopetus

Maksut

Kurssi on maksuton, mutta mikäli osanottaja keskeyttää opinnot, perimme 50 €:n keskeyttämismaksun koulutuksen järjestämiskuluihin. Keskeyttäneen tilalle voidaan ottaa varasijalta osanottaja.

Lisätietoja
Katriina Nevakivi

Katriina Nevakivi

Virtuaalikoulun suunnittelija 050 406 5061 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi