Guoligieđahallan
common_HomeBálvalusatGuoligieđahallan

Doaivonjárgga lahka lea skuvlla guoligieđahallansadji.

Lanjaid láigoheapmi ámmátguolásteddjiide

Borramušláhkaásaheami deavdi guoligieđahallansajiin skuvlet Sog studeanttaid ja olbmuid, geat plánejit guolástit ollesáiggis. Lanjaid láigohit maiddái guolásteddjiide buktagiid ráhkadeapmái. Guoligieđahallansajiin sáhttá čoallut, čuohppat filéan, liegga- ja galbmasuovastit ja páhkket buktagiid. Maiddái ollesseilosiid ja marinerejuvvon buktagiid ráhkadeapmi lea vejolaš.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

common_readmore
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

common_readmore
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

common_readmore