Náhkkedivššohat
common_HomeBálvalusatNáhkkedivššohat

Boazonjuovagaha oktavuođas lea maiddái náhkkedivššohat, gos duljiin sáhttá bargat árbevirolaš náhki ee. rumbbuide ja sistti iešguđet dujiid várás.

Bohcconáhkkedivššohaga láigoheapmi

Náhkkedivššohagas geavahuvvo unnaindustriijalaš doaibmamálle, man ráhkadii Sisnaa poronnahkaa -fidnu. Divššohahkii lea skáhppojuvvon maŋimuš jagiid áigge ee. ostenrumbu ja mašenlaš neaskinrustegiid. Lanjaid láigohit duojáriidda. Láigoheapmi gáibida skuvlejumi rustegiid geavaheapmái.

Náhkkedivššohaga geavahanofelaš (suomagillii) (.pdf)
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

common_readmore
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

common_readmore
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

common_readmore