Allaskuvlaovttasbargu
common_HomeDieđut misAllaskuvlaovttasbargu

Sámi oahpahusguovddáš, Lappi universitehta ja Oulu universitehta Giellagas-instituhta dahje fierpmádatovttasbarggu. Ovttasbarggu ulbmilin lea lasihit ja ovddidt sámegielaid ja -kultuvrra skuvlejumi ja dutkamuša ja sápmelašvuhtii laktáseaddji buresbirgejupmi- ja dearvvašvuođadieđalaš, dáiddaindustriijalaš, vuoigatvuođadieđalaš ja servodatdieđalaš skuvlejumi ja dutkamuša. Doaimma koordinere ja ovddida stivrra, "verddefierpmádat", mii čoahkkána jeavddalaččat.

University of Alaska Fairbanks

Sámi oahpahusguovddážis lea ovttasbargosoahpamuš University of Alaska Fairbanksiin boazodoalu skuvlemis. Min boazodoallooahpaheaddji lea beali jagis Aláskas UAF veahkkeprofessorin.

Ovttasbargu máŋga guvlui

Sámi oahpahusguovddážis lea ovttasbargosoahpamuš maiddái Lappi ámmátallaskuvllain ja Sámi allaskuvllain. Oahpahusguovddáš ovttasbargá maiddái eará allaskuvllaiguin ee. oktasaš fidnuid bokte.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

common_readmore
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

common_readmore
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

common_readmore