Riikkaidgaskasašovttasbargu
common_HomeDieđut misRiikkaidgaskasašovttasbargu

Sámi oahpahusguovddáža riikkaidgaskasaš doaimma ulbmilin lea seailluhit ja ovddidt sápmelaččaid ja eará davi álgoálbmogiid gielaid, kultuvrraid ja árbevirolaš ealáhusaid.

Boazu ja boazodoallu ealáhussan ovttastahttá

Riikkaidgaskasaš doaimma ulbmilguovlun lea olles árktalaš guovlu, masa gullet Davviriikkas, Ruošša, Kanáda ja USA (Aláska).

Boazu ja boazodoallu ealáhussan ovttastahttá davi álbmogiis. Jagis 2007 vuođđuduvvon BEBO-organisašuvnnas Sámi oahpahusguovddáš doaibmá njunuš lahttun. Ovttasbargat maiddái ee. giehtadujiid, turismma, media ja gielaid bokte.

Sámi oahpahusguovddáš lea Arktálaš universitehta lahttooahppolágádus. Lahttovuođa bokte studeanta- ja áššedovdilonohallama dáhpáhuvvá viidát arktálaš guovllus. Studeantalonohallamat leatge guovddáš oassi riikkaisgaskasaš doaimmas. 

Sámi oahpahusguovddážis lea ovttasbargosoahpamuš University of Alaska Fairbanksiin. Min boazodoallooahpaheaddji lea jagis beali Aláskas UAF veahkkeprofessoran.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

common_readmore
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

common_readmore
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

common_readmore