Lähihoitaja
common_HomeOhccáiSkuvlenfálaldatLagasdivššár

Sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi vuođđodutkkus

Lagasdivššárin barggat olbmuid lahka vuođđodási dikšun, fuolahan- ja bajásgeassinbarggus. Du bargu lea veahkehit ja doarjut árggas, eallima iešguđet muttuin mielde johtin. Lagasdivššárin barggat olmmošgaskavuhtabarggu, deaivvat mánáid, nuoraid, rávesolbmuid ja vuorasolbmuid máŋggalágan eallindiliin. Iežat barggus dárbbašat válmmašvuođa sihke iehčanas bargui ja bargat máŋgaámmátlaš joavku lahttun. Iežat ámmáhis dárbbašat dieđu ja dáiddu šaddama, oassálastima, dearvvašvuođa, dorvvolašvuođa ja buresveadjima ovddideames.

Lagasdivššárin du bargosadjin sáhttá leat dearvvašvuođa- ja buohccevuođa, boarrásiiddikšuma, mielladearvvašvuođa- ja gárrenávnnasbarggu ovttadagat, beaiveruovttut, ruoktodikšun dahje lámisbálvalusat. Lagasdivššárin deháleamos lea áššehačča rehálaš deaivvadeapmi ja mieldeorrun.


Tutkintonimike

Lagasdivššár

Alkaa

Borgemánus 2019

Laajuus

180 mč

Hakuaika

19.2. – 12.3.2019.

Jatkuva haku

Sámi oahpahusguovddáža bissovaš ozus sáhttá ohcat birra jagi. Jeara álginvejolašvuođain oahppodoaimmahagas.

Sijainti

Anár

Opetusmuoto

Lagasoahpahus

Maksut

Sámi oahpahusguovddážis beasat mielde máŋggabealat ja máŋggakultuvralaš studeantabirrasii. Dus lea vejolašvuohta háhkat ámmátlaš máhtu Sámi ođđa oahppanbirrasiin, máhtti ja doarju sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi bargoservvodagain.

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

common_readmore
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

common_readmore
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

common_readmore