Saamenkäsityömestari
common_HomeOhccáiSkuvlenfálaldatSámeduoji meašttir

Sámeduodjemeaštira sierraámmátdutkkus

Dutkosa čađahan studeanta dovdá duoji árbevieruid, materiálaid ja ovdáneami. Son diehtá duoji mearkkašumi kultuvrras ja ádde sámi birasáddejumi ja luonddu máŋggabealatvuođa ja dan anolašvuođa. Dutkosa čađahan diehtá fitnodatdoaimma gáibádusaid ja hálddaša áššehasbálvaleami. Son máhttá bidjat hatti, márkanastit ja dovdá buvttaovddasvástádusa ja buvttadorvvolašvuođa mearkkašumi. Son máhttá geavahit ođđa teknihka dieđuháhkamis iežas válljen dutkkusvuođu ja -osiid mielde.


Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

150 mč

Hakuaika

Jatkuva haku

Sámi oahpahusguovddáža bissovaš ozus sáhttá ohcat birra jagi. Jeara álginvejolašvuođain oahppodoaimmahagas.

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja valmistaa sekä perinteisten että uusien mallien mukaisia monipuolisia ja laadukkaista tuotteita. Hän tietää, mitä ominaisuuksia materiaalilta vaaditaan ja tuntee sekä perinteiset että uudet materiaalit ja osaa hankkia niitä. Hän osaa tarvittavan materiaalin esikäsittelyn, esimerkiksi puun kuivauksen, nahan parkitsemisen, kasvivärjäyksen ja huovutuksen. Hän taitaa tuotteen viimeistelyn, tuntee käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden huollon. Hän osaa esittää työnsä saamen kielellä.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää suullista ja kirjallista saamenkielen taitoa.
Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinnon voi suorittaa joko vaatetuksen tai esinevalmistuksen osaamisalalla.

Bivttasteami máhttinsuorgi 180 mč

 • Sámeduodjemeaštára oktasaš ámmátmáhttu 90 mč, bákkolaš
 • Gákti ja gárvolasážat 90 mč
 • Náhkke- ja duolljeduodji 90 mč
 • Duolljebuktagat 15 mč
 • Fitnodatdoaibma 15 mč

Bierggasbuvttadeami máhttinsuorgi 180 mč

 • Sámeduodjemeaštára okatasaš ámmátmahttu 90 mč, bákkolaš
 • Muorra- ja báhkkeduodji 90 mč
 • Dákte- ja čoarveduodji 90 mč
 • Jállometálladuodji 90 mč
 • Fievrredanvearjjut 90 mč
 • Bargoneavvut 90 mč
 • Fitnodatdoaibma 15 mč

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

common_readmore
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

common_readmore
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

common_readmore