Virtuálaskuvllas davvisámegillii
common_HomeVirtuálaskuvlaVirtuálaskuvllas davvisámegillii

Sámi oahpahusguovddáš lea skuvlen gáiddusstudeanttaid virtuála oahppanbirrasiin jagis 2004 rájes sámegielain ja -kultuvrras. Sámi oahpahusguovddáža fállan virtuálaoahpahus sisttisdoallá oahppanbirrasa, masa gullet reálaáigásaš oahppodiimmuid gáiddusoahpahusvuogádagas, Moodle-oahppanvuođus ja earálágan servvoslaš bargoneavvuin ja -vugiin. Oahpahussii gullá maiddái lagasoahpahus.

Virtuálastuderen

Virtuálaoahppodiimmut leat nu mo lagasoahppodiimmutge. Oahppodiimmuin lea sohppojuvvon álgin- ja nohkanáigi. Fierbmeoahppodiimmut báddejuvvojit, de studeanta sáhttá geardduhit oahppodiimmuid goas sutnje heive dahje guldalit bátti vejolaš eretleahkkimiid dihte. Oahppodiimmuid bádden lea rájus Moodle-oahppanvuođus.

Virtuálaskuvlla barggut

  • ordnet sámegiela ja -kultuvrra gáiddusoahpahusa
  • lágidit oahppolágádusa eará skuvlendoibmii vejolašvuođaid diehto- ja kommunikašuvdnateknologiija oahppogeavahussii
  • ovddidit gáiddusoahpahusa vugiid ja pedagogalaš čovdosiid
  • ordnet gáiddusoahpahusa doarjjabálvalusa
  • skuvlen diehto- ja kommunikašuvdnateknologiija oahppogeavahusa
  • ollašuhttit ovddidanfidnuid ja bargat lávga ovttasbarggu čanusjovkkuiguin

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

common_readmore
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

common_readmore
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

common_readmore