LAATUSAMPO 5-hanke
OvdasiiduFidnutLAATUSAMPO 5-hanke

Saamelaisalueen koulutuskeskus on mukana Pohjois-Suomen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittämishankkeessa vuodesta 2011 lähtien. Hankkeen hallinnoijana aloitti Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, jolloin hanke oli nimellä LAMPPU-hanke. Myöhemmin hallinnointi siirtyi Lappialle ja hankkeen nimi muuttui LAATUSAMMOKSI. Tällä hetkellä hanketta hallinnoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, ja meneillään on LAATUSAMPO 5-hanke. Mukana verkostossa on toista kymmentä ammatillista oppilaitosta.

Hankkeen toimissa on kehitetty Saamelaisalueen koulutuskeskuksen laatukäsikirjaa, laadunhallinnan mittareita, laadittu prosessikuvauksia, perehdytty LEAN-laatuajatteluun, parannettu opiskelijoiden ja henkilöstön osallistamistapoja ja laatutietoisuutta.

Laatusampo 5-hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuskeskuksen laadunhallintajärjestelmää ammatillisen koulutuksen reformin suuntaisesti, päivittää laatujärjestelmää vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja kehittää työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laadunhallintaa.

Saamelaisalueen koulutuskeskus valtion oppilaitoksena toimii hankkeessa omalla rahoituksella, muut toimijat saavat rahoitusta Opetushallitukselta.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi