Falâdeijee

Raavâdviäsu- já piämmupalvâlemsyergi vuáđutođhos

Falâdeijee uápuin tun oopah sehe äššigâspalvâlem já vyebdim já purrâmušâi já juhâmušâi falâdem. Uáppei äššigâspalvâlem- já kielâtááiđuh nanosmeh, ko pargosoojijn peesih palvâliđ almugijkoskâsijd mađhâšeijeid.

 

Vuáđu-uápui lasseen uáppeeh peesih hárjuttâllâđ tááiđuid ohtsâšpargoskipárij tiilámpargoin já oppâlájádâs juuhlijn já tábáhtuumijn.

Ovdânemmáhđulâšvuođah láá ennuv. Uáppeeh sättih oppâđ Tave-Laapi pargosojij lasseen meid Ruotâst, Taažâst já meiddei eres paaihijn Suomâst. Raavâdviäsusuárgán škovliittum ulmuid láá ennuv pargomáhđulâšvuođah eromâšávt tave hooteel- já raavâdviäsusuorgij irâttâsâin.

Pargo raavâdviäsusyergist lii maaŋgâpiälálâš, mulsâšuvvee já adelâš. Mulsâšuvvee pargoh kiäsutteh mielâ, jiehge tun kuássin teeivâ kyehti siämmáámušuš pargopeeivi.

Škoovlâ uđđâ raavâdviäsu- já cateringsyergi máttááttemsajeh láá valmâštum 2018, ađai oppâmpirrâseh láá eromâšeh.

Tuđhos nomâttâs

Falâdeijee

Älgiđ

10.8.2023

Vijđodâh

180 

Uuccâmäigi

21.2.-21.3.2023

Nuhâmettum uuccâmäigi

Säämi máttááttâskuávdáá oovtmanolâš ucâmist puáhtá uuccâđ pirrâ ive. Koijâd älgimmáhđulâšvuođâin oppâtoimâttuvvâst.

Sajadâh

Aanaar

Máttááttâs häämi

Aldamáttááttâs

Uusâ máttááttâllâđ!

Ravvuuh ucâmân
Lasetiäđuh
Tea Niemelä

Tea Niemelä

uáppustivrejeijee, sierânâsmáttáátteijee 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Säämi máttááttâskuávdáá uápputoimâttâh

Säämi máttááttâskuávdáá uápputoimâttâh

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi