Valikko
Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet -hanke
EtusivuHankkeetKäsityö-ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet-hanke

Hankkeen toteuttavat Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Utsjoen kunta ja toteutusaika on 15.5.2021-15.9.2022.

Tavoitteet


Hankkeen päätavoitteena on auttaa Pohjoisimman Lapin käsityö- ja matkailuelinkeinoja luomaan ja vahvistamaan keskinäisiä yhteistyömalleja ja uudenlaisia palveluita sekä suunnitella niitä tukevaa koulutusta. Monipuoliset palvelut ja uudet ansaintamallit vahvistavat yritysten kannattavuutta ja kasvukykyä sekä parantavat kykyä selviytyä nopeiden olosuhdemuutosten sattuessa. Tavoitteena on vahvistaa perinteisten esineiden valmistustaidon säilymistä sekä toisaalta sitä, että perinteiset esineet pysyvät aktiivisessa käytössä.  

 

Kohderyhmät


Matkailu- ja käsityöyrittäjät, yrittäjäksi aikovat sekä koulutusasiantuntijat ja alojen opiskelijat.

 

Toimenpiteet


Tarvekartoitus/kysely matkailun ja käsityön toimijoille ja opiskelijoille sekä muille kiinnostuneille. Kyselyn tavoitteena on käynnistää vuoropuhelu ja ajatustyö kohderyhmien parissa sekä tarkentaa vastausten avulla hankkeen työpajojen sisältöä. Kysely oli auki elokuun loppuun 2021, ja sen vastauksia käytetään hankkeen toimenpiteiden kohdentamiseen.

Käsityön ja matkailun yhteiset mahdollisuudet -työpaja Inarissa 29.9.2021
Keskustelevan työpajan teema oli matkailun ja perinteisen käsityöelinkeinon vastuullinen ja immateriaalioikeuksia kunnioittava yhteistyö. Työpaja toteutettiin hybridikokouksena, ja osallistujia siinä oli yhteensä yli 40.
Työpajassa kuultiin teemoista asiantuntijaluentoja sekä yrittäjien kokemuspuheenvuoroja. Työpaja nosti erityisesti esille käsityöelinkeinon ahdingon Pohjois-Lapissa, mikä herätti jälkeenpäin paljon keskustelua eri medioissa. Työpajan yhteenvetona voi sanoa, että hanke on mitä tarpeellisin. Sekä hanke että Sámi Duodji ry, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja kunnat työskentelevät käsityöelinkeinon säilymisen ja kehittymisen puolesta tilanteessa, joka tarjoaa myös monia uusia vaihtoehtoja ansaita, erityisesti yhdessä matkailun kanssa.

Elämyksiä duodjista ja kädentaidoista -työpaja 

Hankkeen toinen työpaja pidettiin Utsjoella 23.11.2021. Sen teemoina olivat uudet palvelut, myyntikanavat, tuotteistaminen ja hinnoittelu sekä tarinallistaminen, video- ja valokuvaus ja somekanavien käyttö. Tiiviin päivän aikana kuultiin asiantuntijoiden vinkkejä - ja luotiin ryhmissä uusia tuotteita ja palveluita.  Joitakin työpajassa sorvattuja tuotteita ja palveluita on tarjolla toukokuun taideviikon ohjelmassa.


Utsjoen taideviikko, Hyvän mielen viikko 24.-28.5.2022

Teemana käsityö ja taide hyvinvoinnin edistäjinä. Taideviikon sisällöissä yhdistetään käsityötä ja taidetta hyvinvointia lisääväksi ja matkailua tukeviksi tapahtumiksi. Viikon aikana testataan aiempien työpakettien tuotoksina syntyneitä palveluita.  

Monipuolisen viikon koko ohjelma löytyy pohjoissaameksi DÁS ja suomeksi TÄSSÄ.  

 

Utsjoen taideviikko.jpg

 

 

Tulokset

 

  • Hanke on rohkaissut erityisesti käsityö- ja matkailuyrittäjiä kokeilemaan ja tuottamaan uusia palvelutuotteita yhteistyössä keskenään.
  • Hanke on edesauttanut uusien ansaintamallien kehittämistä.
  • Saamenkulttuurin erityisluonteen ja -piirteiden tunnistaminen ja niiden huomioiminen niin koulutuksessa kuin elinkeinoelämässä on parantunut ja uusia palvelukokonaisuuksia ao. aloille on syntynyt.
  • Käsityö- ja matkailualojen perinteitä säilyttävä sekä muuttuneisiin ja muuttuviin tarpeisiin suuntautuva koulutus on tarkentunut ja kehittynyt ketterämmin elinkeinoelämän tarpeita vastaavaksi.
  • Utsjoen taideviikko-tapahtumakonsepti on luotu.

 

Lisää ajankohtaista tietoa hankkeen toimenpiteistä Facebookissa tai suoraan meiltä. Tervetuloa tuomaan osaamisesi hankkeeseen!

Projektinvetäjä Virpi Jääskö, Saamelaisalueen koulutuskeskus, puhelin 050 473 8761, s-posti virpi.jaasko(at)sogsakk.fi

Matkailuasiantuntija Johanna Mikkola, Utsjoen kunta, puhelin 0400 151 294, s-posti johanna.mikkola(at)utsjoki.fi

 Hankkeen Facebook-sivut ->

 

Liittyminen muihin hankkeisiin


Vastuullinen matkailu Utsjoella -hanke 
Utsjoen matkailun maankäyttösuunnitelma -hanke 
Utsjoen elinkeinojen kehittämishanke 
Utsjoen keskustaajaman lähivirkistysalueiden kehittämishanke 
Työhyvinvointia Saamelaisalueella –hanke 
Dialogia ja kohtaamisia Arktisella -hanke 
Vastuullisen saamelaismatkailun hankkeet, Saamelaiskäräjät 
Duodjiakatemia –hanke, Saamelaiskäräjät  
Lapin yliopiston Lapista käsin -hanke 

EU_EAKR_Vipuvoimaa_Horizontal_493x200.png

Toteuttajat 
Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Utsjoen kunta

Toteutusaika 
15.5.2021-15.9.2022

Kustannusarvio
85 190 €

Rahoitus
Lapin liiton myöntämää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta (yht. 80%), Utsjoen kunta ja Saamelaisalueen koulutuskeskus

Toimintalinja 
1. Pk-yritysten kilpailukyky

Erityistavoite
2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

 SAKK_logo_ilman_os (1).jpg    utsjoki.png           Lapin-liiton-virallinen-logo-1024x458.png 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää