Valikko
Koulutusympäristön kehittäminen Toivoniemen opetusteurastamossa
EtusivuHankkeetKoulutusympäristön kehittäminen Toivoniemen opetusteurastamossa

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) on saanut hankerahoitusta poron lihan jatkojalostukseen, tuotekehitykseen ja porosta saatavien sivuvirtojen hyödyntämiseen soveltuvien koneiden ja laitteiden hankintaan Toivoniemen opetusteurastamoon. Hankkeen tarkoituksena on laiteinvestointien kautta kehittää ja monipuolistaa SAKK:ssa tarjottavan porotalouskoulutuksen toimintaympäristöä Toivoniemen lihankäsittelylaitoksessa kattamaan myös jatko- ja tuotekehitys-, koekeittiö- ja sivutuotetoimintoja

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteinä on kilpailuttaa ja hankkia potentiaaliset opetustoimintaan soveltuvat koneet ja laitteet poronlihan jatkojalostukseen, tuotekehitykseen, koekeittiötoimintaan sekä sivutuotteiden hyödyntämiseen. Hankkeen tuloksena suunnitellut hankinnat/investoinnit parantavat oppilaitoksen poronhoitokoulutuksen vastaavuutta koko poronhoitoalueella (valtakunnallinen poronhoitokoulutus tehtävä), monipuolistavat lihankäsittelylaitoksen toimintoja ja antavat paremmat lähtökohdat koulutuksen kohderyhmälle oman elinkeinonsa kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Hanke myös edesauttaa ja parantaa hankittavan koneiden ja laitteiden tuoman automatiikan kautta naisten mahdollisuuksia toimia poronlihatuotannossa. Lisäksi hanke edesauttaa tiiviinpää tutkimuksellista yhteistyötä erityisesti LUKE:n porotukimuksen kanssa toimintojen monipuolistuessa.

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat eri porotalouskoulutusten opiskelijat, opettajat ja muut alaan liittyvät koulutusasiantuntijat ja välilliset kohderyhmät ovat koko poronhoitoalueen poroelinkeinonharjoittajat, muiden SAKK:n koulutuslinjojen opiskelijat kuten esimerkiksi kokit (koekeittiötoiminta, reseptiikka) ja porotutkimus.

Hankkeen odotettuina tuloksina:

- SAKK:n porotalouskoulutukset ovat kehittyneet erityisesti poronlihankäsittelyn suhteen vastaten paremmin SAKK:n valtakunnalliseen poronhoitajien koulutustehtävään ja vastuuseen
- Hankkeen kohderyhmät saavat hankkeen investointien avulla uusia laadukkaita koulutuskokonaisuuksia ja aihioita myös oman elinkeinonsa kehittämiseen. Hanke voi edesauttaa mm. työelämässä oppimisjaksojen organisointia ja toteutusta
- SAKK:n lihankäsittelylaitoksen toiminta on monipuolistunut lisäten oppilaitoksen veto- ja pitovoimaisuutta. Lisäksi hankkeessa tehdyt investoinnit edesauttavat uudenlaista, innovatiivista tuotteiden/jalosteiden kehittämistä ja näin ollen tarjoaa uudenlaisia innovatiivisia avauksia myös elinkeinonharjoittajille.

Logot (1).jpg

Hankkeen virallinen toiminta-aika on 1.4.2021-31.3.2022.

Hanketta rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) yhteensä 70 %:lla kokonaisbudjetista, joka on 144 520 €.

Lisätietoja hankkeesta:

Nilla Angeli

puh. +35850 325 5756

s-posti: nilla.angeli@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää