Valikko
Työhyvinvointia saamelaisalueella -hanke
EtusivuHankkeetTyöhyvinvointia saamelaisalueella -hanke

Hankkeen tavoitteena on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Utsjoen sekä Enontekiön kuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääntyminen ja siten organisaatioiden toimintakyvyn parantuminen erityisesti saamenkielisten palveluiden tuottamisessa.

Hankkeessa huomioidaan monikulttuurisuuden tuomien työhyvinvointi- ja tuottavuushaasteiden lisäksi nopeasti muuttuva maailma, jossa työntekijöillä tulisi olla vahvaa psykologista joustavuutta.


Etä- ja monimuotoisen työskentelyn roolin kasvu on lisännyt henkilöstön työkuormituksen lisääntymistä esimerkiksi siksi, että työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan on käynyt yhä hankalammaksi. Kuormituksen vaikutusten lieventämiseen tarvitaan erilaisia kulttuurilähtöisiä työvälineitä etätyön vaatimuksiin vastaamiseksi.

Hankkeessa on neljä toimenpidekokonaisuutta:

1. Saamelaisten kulttuurinmukaisten työhyvinvointipalvelujen kehittäminen ja saamelaisen työhyvinvointimallin suunnittelu.
2. Yleisen työhyvinvoinnin edistäminen, jossa tarjotaan koulutusta mm. avoimen keskustelukulttuurin ja yhteistoiminnallisen työotteen sekä etätyöhön liittyvän osaamisen vahvistamiseen.
3. Lisätään tietoisuutta saamen kielistä ja kulttuurista sekä saamelaisten oikeuksista alkuperäiskansana.
4. Neljäntenä on henkilöstöjohtamisen ja -työn kehittäminen Utsjoen ja Enontekiön kunnissa toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin näkökulmista.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on luotu saamelainen työhyvinvointipalvelumalli, vahvistunut osaaminen monikulttuurisessa työyhteisössä toimimisesta ja työhyvinvoinnista sekä perehdytysmateriaalia saamelaiskulttuurista. Hankkeen organisaatioiden toimintakyky ja työntekijöiden työhyvinvointi on parantunut. Työhyvinvointipalvelumallin levitystyötä on tehty työyhteisöihin, joissa monikulttuurisuus on keskiössä.

Hankelogot 1.7.2022 työhyvinvointia-hankkeen sivulle.jpg

Hankkeen perustiedot

Suunnitelman mukainen toteutusaika: 
1.3.2021 – 31.10.2023

Budjetti: 422 145 €

Rahoittajat: 
Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Utsjoen ja Enontekiön kunnat, Saamelaisalueen koulutuskeskus

Päätoteuttaja: Saamelaisalueen koulutuskeskus


Osatoteuttaja: Utsjoen kunta

Vastuuviranomainen: 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Yhteystiedot

Tytti Valkeapää, projektipäällikkö puh. 050 9116562

Anna-Mari Tainio, projektityöntekijä puh. 050 5930276

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää