Valikko
Koltansaamen kieli 5 osp
EtusivuVirtuaalikouluKoulutustarjotinKoltansaamen kieli 5 osp

Koltansaamen kieli 5 osp

Koulutus sisältää 72 vuorovaikutteista etäoppituntia sekä vähintään 18 h tehtäviin liittyvää itsenäistä työskentelyä. Ensimmäisellä opetuskerralla järjestetään perehdytys etävälineisiin ja opiskeluympäristöihin. Opetus lähtee liikkeelle alkeista.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee koltansaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä koltansaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Toteutus
Koulutus toteutetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen omille opiskelijoille ja tarjotaan yhtäaikaisesti koulutuskeskuksen ulkopuolisille osallistujille etäopintoina Microsoft Teams -järjestelmässä. SAKK:n omien opiskelijoiden ei tarvitse hakea tätä kautta koltansaamen kurssille, haku koskee vain talon ulkopuolisia.

Etäopiskelu vaatii opetusvälineiksi seuraavaa: tietokone (älä käytä mobiililaitteita osallistumineen), internetyhteys, USB-headsetit (kuulokemikrofonit), webkamera ja koltansaamen fontit.

Ohjelmistoista ja niihin perehdyttämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijan vastuulla ovat opiskeluvälineet ja oppimateriaalien hankinta. Opiskelijalle annetaan tunnukset oppimisympäristöihin hänen hankittuaan etäopintojen edellyttämät opiskeluvälineet.

Lisäksi opinnoissa käytetään Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia. 

Tutkintonimike

Alkaa

Ma 24.10.2022 klo 8.50-11.10

Laajuus

5 osp (90 h)

Hakuaika

Hakuaika 18.8.-2.10.2022

Jatkuva haku

Sijainti

Microsoft Teams

Opetusmuoto

Etäopetus + verkko

Maksut

Koulutus on maksuton, mutta mikäli osanottaja keskeyttää opinnot, perimme 50 €:n keskeyttämismaksun koulutuksen järjestämiskuluihin. Keskeyttäneen tilalle voidaan ottaa varasijalta osanottaja.

Lisätietoja
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

suunnittelija, virtuaalikoulu 040 378 0304 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi