Valikko
Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta
EtusivuTietoa meistäArktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta
26.6.2019

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta

AP_II_tekstilla_ajankohtaista.jpg

Hankkeen toimia on aloitettu kevätlukukauden aikana suunnittelulla ja pienimuotoisella verkostotyökalun kartoitustyöllä sekä verkko-opiskelutoteutuksen suunnittelulla ja rakentamisella mm. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintoihin.

Hankkeen tavoitteena on edistää saamelaisopetuksen opettajien ja oppimateriaalityöntekijöiden verkostoitumista etäyhteyksiä ja digivälineitä hyödyntäen, jotta mm. verkostotyöskentelyä hyödyntäen voidaan lisätä kohderyhmien digitaalista osaamista ja erilaisten digialustojen sujuvaa ja monipuolista yhteisöllistä käyttöä. Verkostossa tullaan jakamaan saamelaisopetuksen kokemuksia ja osaamista ja verkostotoiminnan kautta yhteistyössä voidaan mm. luoda yhteisiä saamenkielisiä oppimisympäristöjä ja -pelejä.

Hankkeen tavoitteena on myös tukea opettajia toteuttamaan opetussuunnitelmien ja ammatillisen koulutuksen toteutus- ja arviointisuunnitelmien mukaista opetusta ja koulutusta lisäämällä kohderyhmien teknologioihin ja uuteen toimintakulttuuriin liittyvää osaamista.

Saamelaiskulttuurin kouluttamiseen haetaan uudenlaista muotoa niin, että kulttuuria voi opiskella itsenäisesti riippumatta ajasta ja paikasta. Koulutusmuodossa kuvataan, miten tenologian avulla voidaan monipuolistaa osaamisen tunnistamista ja osaamistavoitteiden saavuttamista. Koulutusmuodolla saadaan myös osallistujien digiosaamista kehitettyä jatkoopintoja ja työelämää varten.

 

Alla karkea taulukko hankkeen toteutuksesta ja aikataulusta.

 Toteutus

 Aikataulu

 Saamelaisopetuksen digioppimisverkosto
 - digitaalisen alustan vaatimusten määrittely ja vaihtoehtojen kartoitus
 - verkostovastaavien/ylläpitäjien valinta
 - verkoston tavoitteiden ja tarkoituksen selkäyttäminen
 - digialustan rakentaminen ja koostaminen
 - verkosto-osallistujien rekrytoiminen ja tiedottaminen
 - verkostotyöskentelyn käynnistäminen
 - yhteiset online-tapaamiset ja verkostotyöskentely

 

 Kevät 2019 - Syksy 2020 

  Työelämän digiverkosto
 - digiverkoston tarpeiden kartoittaminen ja verkoston toiminnan määrittely
 - digialustaan liittyvien vaatimusten määrittely ja vaihtoehtojen selvittely
 - verkostoylläpitäjien kartoitus ja valinta
 - verkostotoiminnan suunnittelu
 - verkostotapaamiset ja muu toiminnan käynnistäminen

 

 Syksy 2019 - Syksy 2020 

  Pedagogiset koulutukset
 - kohderyhmien tarpeiden kartoitus
 - koulutustarpeiden pohjalta koulutusten suunnittelu yhdessä kohderyhmän kanssa
 - koulutusten toteuttaminen kohderyhmien työskentely-ympäristöissä

 

 Kevät 2019 - Syksy 2020 

 Opetuskokeilut
 - tarpeiden ja kohteiden kartoitus
 - kokeilujen suunnittelu kohderyhmien kanssa
 - kokeilujen toteutus
 - kokeilujen tulosten kokoaminen

 

 Kevät 2019 - Syksy 2020 

 Saamelaiskulttuurin koulutuksen uusi muoto
 - koulutuskokonaisuuden suunnittelu
 - kokonaisuuden koostaminen digitaaliseen muotoon
 - koulutuksen testaus, toteutus ja edelleen kehitys

 

 Syksy 2019 - Kevät 2020 


Hankkeen verkkosivut

 

 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää