Valikko
Tââʹv vuuʹd alggmeeri kulttuur kuõskki aaunâsteʹmes vuõiggâdvuõđ (IP) -haʹŋǩǩõs
OuddseiʹddHaʹŋǧǧõõzzTââʹv vuuʹd alggmeeri kulttuur kuõskki aaunâsteʹmes vuõiggâdvuõđ (IP) -haʹŋǩǩõs

Haʹŋǩǩõõzz äiʹǧǧtaull: 12/2021–12/2022

 Haʹŋǩǩõõzz vueʹssbeäʹl

Haʹŋǩǩõõzz väʹlddčõõđteeʹjen tåimm Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs SAKK da haʹŋǩǩõõzz čõõđtet õhttsažtuâjast haʹŋǩǩõõzz vasttõsministeria, mättʼtõs- da kulttuurministeria, da Sääʹmtiiʹǧǧin. Haʹŋǩǩõõzz tååim čõõđtet tõõzz šiõttuum vuäʹpstemjoouk vuäʹpstõõzzâst da õhttsažtuâjast di koordinâʹsteeʹl Bareents euroaarktla vuuʹd IP- äʹšštobddji da jeeʹres õhttsažtuâjjkuõiʹmivuiʹm.

 Haʹŋǩǩõõzz täävtõõzz

Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân åårrai škooultõsmateriaal valmštummuš čõõđtet Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõʹsse sâjjdõttum projeʹkttjååʹđteei di äʹšštoobdi tååimast. Projeʹkttjååʹđteei da IP-vuõiggâdvuõđi äʹšštoobdi vieʹǩǩat vuäʹpstemjoukk, kååʹtt nårrai mättʼtõs- da kulttuurministeria, tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩministeria, Sääʹmteeʹǧǧ, Sääʹm škooultemkõõskõõzz di sääʹm ǩiõtt-tuâjai da njäälmlaž di laauläʹrbbvuõđ čieʹppin. Haʹŋǩǩõõzzâst čiŋlmõõvât tõõzz, mäʹhtt viõǥǥâst åårrai aaunâsteʹmes vuõiggâdvuõđi riâžldõõǥǥâst (IP-riâžldõk) åårrai vuâkkõõzzid da vuõiggâdvuõttkuånstid ââʹneeʹl vuäitčeš čõõđted alggmeeri jiijjâs aaunâsteʹmes jällmõʹšše tillʼlõõvi vuõiggâdvuõđi čõõđtummuž.

 Haʹŋǩǩõõzz tuâjjlažkåʹdd

Pasi Jaakonaho, projeʹkttjååʹđteei

Tuomas Mattila, IP-äʹšštobddi

 Õhttvuõđteâđ

pasi.jaakonaho@sogsakk.fi

040 723 6894

image002[97].jpg um logo.png Samediggilogo.png SAKK logo.png

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Looǥǥ laazz
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Looǥǥ laazz
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Looǥǥ laazz
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Looǥǥ laazz
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Looǥǥ laazz
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Looǥǥ laazz