Valikko
Tuâjj-jieʹllemõhttsâžtuâjj
OuddseiʹddKääzzkõõzzTuâjj-jieʹllemõhttsâžtuâjj

Työelämäyhteistyön tavoitteena on elävä ja jatkuva vuoropuhelu työelämän ja oppilaitoksen välillä. Osaamistarjonnassa huomioidaan työmarkkinoiden muutokset ja niiden ennakointi opintojen suunnittelussa. Lyhytkoulutuksia räätälöidään työelämän tarpeisiin. Oppilaitoksella on Toivoniemessä tuotantotiloja, joita vuokrataan elinkeinojen tarpeisiin. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on vastata ensisijaisesti saamelaisväestön perinteisten ja uusien elinkeinojen kehittämistarpeisiin järjestämällä koulutusta ja edistämällä alueen työllisyyttä.

Vuokrattavat tilat
nahkamuokkaamo.jpg Nahkamuokkaamo

Poroteurastamon yhteydessä on myös nahkamuokkaamo, jossa porontaljoista voi valmistaa ympäristöystävällistä nahkaa. Tiloja vuokrataan ulkopuolisille käsityöläisille. Vuokraaminen edellyttää koulutuksen laitteiden käyttöön.

Looǥǥ laazz
teurastamo.jpg Teurastamo ja lihanjalostamo

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Toivoniemen toimipaikassa on Suomen ainoa opetuskäytössä oleva poroteurastamo. Teurastamo on tarkoitettu opetustoimintaan, mutta silloin kun tiloissa ei ole opetusta, oppilaitos vuokraa tiloja yksityisille poroelinkeinon harjoittajille.

Looǥǥ laazz
kalankasittely.jpg Kalankäsittely

Toivoniemen välittömässä läheisyydessä Hopialammella sijaitsevat koulun kalanjalostustilat. Tiloja myös vuokrataan ammattikalastajille tuotteiden valmistukseen.

Looǥǥ laazz

Koulutussopimus

Koulutussopimus (entinen työssäoppimissopimus) on oppilaitoksen ja työpaikan välinen sopimus opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutussopimuksen aikana opiskelija tekee käytännön työtehtäviä henkilökohtaiseen osaamisen suunnitelmaan (HOKS) kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpaikka ohjaa opiskelijaa ja nimeää työpaikkaohjaajan opiskelijan oppimisen varmistamiseksi.

Oppisopimus

Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työ- tai virkasopimukseen. Osaamisen hankkiminen oppisopimuksella toteutetaan pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimista voidaan täydentää muissa oppimisympäristöissä esim. oppilaitoksella. Opiskelijan viikottainen työaika tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Oppisopimuskoulutuksen tekemisen edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä. Myös yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessään.

Oppimisympäristöt

Työelämän muutokset haastavat oppilaitoksia jatkuvasti kehittämään opetusta ja oppilaitoksessa olevia oppimisympäristöjä. Oppimista tuetaan hyödyntämällä myös muita oppimisympäristöjä – työpaikkoja, museoita, luontoa, tapahtumia, opintomatkoja jne. Työelämässä tarvittavien taitojen oppimiseen tarvitaan myös asiakkaita, erilaisia työvälineitä ja -laitteita sekä työtiloja.

Työyhteisöjen yhteydenottoja otetaan mielellään vastaan. Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä oppilaitokseen ja tarjota oppimismahdollisuuksia oman työpaikkan/järjestön/alan työtehtäviin.

Kumppanuussopimukset

Oppilaitokset voivat solmia kumppanuussopimuksia yritysten/työpaikkojen/ järjestöjen/yhteisöjen kanssa. Kumppanuus perustuu yhteiseen, yhteisesti sovittuun tavoitteeseen. Kumppanuus on harkittua, luottamuksellista, konkreettista ja vastavuoroista toimintaa, josta kumpikin osapuoli hyötyy. Kumppanuudessa voidaan yhdistää mm. osaamista ja ammattitaitoa, kontakteja, työtä, tapahtumia, tiloja, projekteja.

Kumppanuudessa laaditaan yhteiset tavoitteet ja kumppanuussopimus, johon osapuolet sitoutuvat.

Yhteistyö-/opiskelijaprojektit

Työpaikat ja yhteisöt voivat tehdä yhteistyötä koulutuskeskuksen kanssa erilaisissa opiskelijatehtävissä ja opintoihin liittyvissä projektitöissä. Yhteisesti voidaan järjestää tapahtumapäiviä, myyjäis- tai messutapahtumia yms. Jo perinteeksi muodostuneet Ijahis Idja, Porokuninkuusajot, Skabmagovat ja yrittäjän päivä ovat hyviä esimerkkejä onnistuneesta työelämän kanssa tehdystä yhteistyöstä.

Opettajien työelämäjaksot

Opettajien työelämäjaksot ovat tärkeä osa ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyötä. Työelämäjaksolla kehittyy opettajien ammattitaito ja työelämäyhteydet sekä vahvistuu mahdollisuudet työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja näyttöjen toteuttamiseen. Työelämäjaksojen toteutus voi olla monimuotoista ja se mukautuu työelämäjaksolle lähtijän, alan ja kohteena olevan työpaikan tarpeisiin.

Opettajien työelämäjaksolla toteutuu opettajan osaamisen kehittyminen aidossa työympäristössä. Opettajien työelämäjaksot ovat suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Tavoitteista sovitaan yhdessä työpaikan kanssa.

Opettajien työelämäjaksoja voidaan hyödyntää siten, että opettaja on työelämäjaksolla samassa paikassa kuin opiskelija. Tällöin opettaja voi ohjata työssä oppimassa olevaa opiskelijaa sekä ohjata työpaikkaohjaajaa ja kouluttaa työpaikan työntekijöitä eli työntekijät voivat saada työpaikkaohjaajakoulutuksen työpaikallaan.

Työpaikkaohjaajakoulutukset

Työpaikkaohjaajakoulutuksessa työpaikan asiantuntija kehittää omaa ohjaus- ja arviointitaitoaan.

Työpaikkaohjaajakoulutuksia toteutetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa verkko-opintoina vuosittain.

Koulutus sopii kaikille, jotka toimivat työpaikkaohjaajina ammatillisessa koulutuksessa tai ovat kiinnostuneita kehittämään omalla työpaikalla tapahtuvaa käytännön työtehtävissä tapahtuvaa oppimista.

Työpaikkaohjaajia perehdytetään ohjaus- ja arviointitehtäviin myös jokaisen työpaikalla toteutettavan työelämäjakson yhteydessä.

Lisätietoa työelämäyhteistyöstä
Janne Näkkäläjärvi

Janne Näkkäläjärvi

Kehitysjohtaja janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi

Maritta Mäenpää

Maritta Mäenpää

Apulaisrehtori maritta.maenpaa@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Looǥǥ laazz
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Looǥǥ laazz
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Looǥǥ laazz
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Looǥǥ laazz
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Looǥǥ laazz
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Looǥǥ laazz