Valikko
Artesaan

Taideteollisuusalan perustutkinto / Dáiddaindustriijasuorggi vuođđodutkus

Oletko kiinnostunut vaatettamaan itsesi ja lähimpäsi tai oppimaan käyttämään luonnonmateriaaleja? Onko sinulla kiinnostusta saamenkäsitöiden koviin materiaaleihin tai jalometallitöihin? Haluatko oppia myymään käsitöitä? Onko sinulla jo osaamista, mutta haluat syventää sitä? Tai puuttuuko sinulta tutkinto? Jos vastasit johonkin kyllä, niin taideteollisuusalan perustutkinto saattaisi olla sinulle juuri oikea vaihtoehto. Meillä voit opiskella pehmeitä saamenkäsitöitä, kovia saamenkäsitöitä tai korukivi- ja jalometallialaa.

Leatgo beroštuvvan bivttastit iežat ja lagamušaid dahje oahppat geavahit luonddumateriálaid? Leago dus garra- dahje silbaduoji beroštupmi? Háliidatgo oahppat dujiid vuovdaleami? Leago dus jo duodjemáhttin, muhto háliidat čiekŋudit dan? Vai vailugo dus dušše dutkkus? Juos vástidit masa nu juo, de dáiddaindustriija vuođđodutkkus sáhtašii leat dutnje justa rivttes molssaeaktu. Mis sáhttát oahpat dipma dujiid, garra dujiid dahje čikŋageađgi ja metállasuorggi.

Taideteollisuusalan opinnot ovat monipuolisia. Niihin kuuluu muun muassa materiaalin hankintaa ja esikäsittelyä, saamenkäsitöiden valmistusta sekä itselle että asiakkaille, perinnetietoutta, yrittäjyysopintoja ja digitaalisten taitojen oppimista. Käsitöiden tekeminen ja opiskelu on mukavaa!

Duodjesuorggi oahput leat máŋggabealagat. Oahpuide gullet earet eará ávnnasteami, duddjoma sihke alcces ahte áššehaččaide, árbedieđu, fitnodatdoalu ja digitála dáidduid oahput. Duddjon ja studeren lea somá!

Tutkintonimike

Artesaani

Alkaa

13.8.2018

Laajuus

180 osp

Hakuaika

20.2.-13.3.2018

Jatkuva haku

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen jatkuvassa haussa voi hakea ympäri vuoden. Kysy aloittamismahdollisuuksista opintotoimistosta.

Sijainti

Inari

Opetusmuoto

Lähiopetus

Maksut

Saamenkäsityöalan artesaani osaa tehdä korkealaatuisia käsitöitä, perustella valintojaan, toimia yrittäjämäisesti ja palvella asiakkaita. Hän ymmärtää kulttuuri- ja perinnetiedon merkityksen itselleen ja ympäristölleen. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintojen kehittämissuunnitelma.

Duodjeartesána máhttá duddjot, ákkastallat iežas válljemiid, doaibmat fitnodatdoallin ja bálvalit áššehaččaid. Son ádde árbedieđu mearkkašumi alcces ja birrasii. Go álggahit oahpuid, de juohke studentii dahkat persovnnalaš studeremiid ovddidanplána.

Saamenkäsityöt voi ymmärtää kolmella tavalla, tekemisen tarkoituksen mukaan. Ensimmäinen tapa on kulttuurinen tekeminen, jossa oleellista on, kuka tekee ja kenelle, eikä työtunteja lasketa. Toinen on yrittäjämäinen tekeminen, jossa keskitytään tiettyyn tuotteeseen ja pyritään valmistamaan se tehokkaasti. Kolmas on tutkiva tekeminen, joka voi viedä alan jatko-opintoihin.

Duoji sáhttá jurddašit golmma eará vugiin, duddjoma dárkkuhusa mielde. Vuosttas vuohki lea kultuvrralaš duddjon, mas guovddážis lea gii duddjon ja geasa iige bargodiimmuid dárbbaš rehkenastit. Nubbi lea fitnodatlaš duddjon, mas čiekŋut dihto duodjái ja geahččalit válmmaštit dan beaktilit. Goalmmát vuohki lea duddjoma dutkan, mii sáhttá doalvut alit dási oahpuide.

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi