Valikko
Media-čeäʹpp

Media-alan koulutus / Media-alan ammattitutkinto

Media-alan koulutuksessa tehdään sekä elokuvia että animaatioita, osallistutaan tapahtumien järjestämiseen sekä paljon muuta. Opetus tapahtuu nykyaikaisissa tiloissa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Saamelaiskulttuuri, monikulttuurisuus, ja pohjoinen ulottuvuus ovat työskentelyn punaisina lankoina.

Tutkintonimike

Alkaa

13.8.2018

Laajuus

60 + 60 op

Hakuaika

20.2.-15.5.2018

Jatkuva haku

Sijainti

Inari

Opetusmuoto

Lähiopetus

Maksut

Monipuolista opiskelua

Media-alalla opiskellaan projektein.

Teemme erilaisia toteutuksia monikameratuotannoista ja elokuvista aina lehteen sekä radioon. Työskentelemme sekä ryhmissä että itsenäisesti.
Opintoihin sisältyy muun muassa Skabmagovat-elokuvafestivaalien tekninen toteutus sekä Ijahis idja –musiikkifestivaalin suoran verkkolähetyksen tekeminen.

Media-alan koulutuksesta saat valmiudet toimia alan laajalla kentällä. Opinnoista on laajaa yleissivistävää hyötyä kaikenlaisessa työ- ja harrastustoiminnassa. Medialinjan opintojen lisäksi voit suorittaa media-alan ammattitutkinnon tai tutkinnon osan näyttötutkintona.

Medialinjan omat sivut
Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi