Valikko
Nuõrttsääʹmǩiõll da kulttuur
OuddseiʹddOoccjaŠkooultõõzzNuõrttsääʹmǩiõll da kulttuur

Nuõrttsääʹmǩiõõll da kulttuur | Koltansaamen kieli ja kulttuuri

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus kestää vuoden ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutus koostuu pääasiassa koltansaamen kielen ja kulttuurin opinnoista ja niiden lisäksi on yhteisiä ja vapaasti valittavia opintoja. Opintoihin sisältyy opintomatkoja ja kieliharjoittelua, joiden kautta opiskelija tutustuu Saamenmaahan, sen kieliyhteisöön ja saamenkieliseen työelämään.

Tutkintonimike

Alkaa

13.8.2018

Laajuus

60 opintopistettä, lukuvuosi

Hakuaika

20.2.-15.5.2018

Jatkuva haku

Sijainti

Inari

Opetusmuoto

Lähiopetus

Maksut

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koltansaamen kielen opinnoilla voi hakea korvaavuutta Oulun yliopiston Giellagas-instituutin koltansaamen perusopinnoille. Kielen opintoja voi halutessaa jatkaa Giellagas-instituutissa.


Oulun yliopiston Giellagas-instituutti

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille koltansaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle koltansaamen kielen alkeista, joten aiempia koltansaamen opintoja ei vaadita. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä koltansaame. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä koltansaamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville.


Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi