Valikko
Saamenkäsityökisälli
OuddseiʹddOoccjaŠkooultõõzzSääʹmǩiõtt-tuâjj- mättneǩ

Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut tuntee saamenkäsityön, duodjin, perinteet, materiaalit ja kehityksen. Hän tietää saamenkäsityön merkityksen kulttuurissa ja ymmärtää saamelaisten ympäristökäsityksen ja luonnon moninaisuuden ja käyttökelpoisuuden. Tutkinnon suorittanut tietää yritystoiminnan edellytykset ja osaa asiakaspalvelun. Hän osaa hinnoitella ja markkinoida sekä tuntee tuotevastuun ja tuoteturvallisuuden merkityksen. Hän osaa käyttää uutta tekniikkaa tiedonhankinnassa valitsemansa tutkinnonsuunnan ja osien mukaisesti.


Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

150 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen jatkuvassa haussa voi hakea ympäri vuoden. Kysy aloittamismahdollisuuksista opintotoimistosta.

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja valmistaa sekä perinteisten että uusien mallien mukaisia tuotteita. Hän tietää, mitä ominaisuuksia materiaalilta vaaditaan ja tuntee sekä perinteiset että uudet materiaalit ja osaa hankkia niitä. Hän osaa tarvittavan materiaalin esikäsittelyn, esimerkiksi puun kuivauksen, nahan parkitsemisen, kasvivärjäyksen ja huovutuksen. Hän taitaa tuotteen viimeistelyn, tuntee käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden huollon. Hän tietää ergonomian ja työturvallisuuden merkityksen, osaa esittää työnsä kuvallisesti ja kirjallisesti valitsemallaan kielellä ja suullisesti saamenkielellä. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä saamenkäsitöiden suunnittelu-, valmistus-, neuvonta- ja markkinointitehtävissä.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää suullista saamenkielen taitoa.
Saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon voi suorittaa joko vaatetuksen tai esinevalmistuksen osaamisalalla.

Vaatetuksen osaamisala 150 osp

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp

 • Saamenkäsityökisällin kaikille yhteinen ammattitaito 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

 • Saamenpuku ja asusteet 90 osp
 • Nahka- ja turkistyöt 90 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

 • Saamenpuku ja asusteet 30 osp
 • Valinnainen nahka- ja turkistuote 30 osp
 • Tiuhta- ja punontatyöt 30 osp
 • Eritysitekniikat 30 osp
 • Kudontatyö 30 osp
 • Koneneulonta 15 osp
 • Nahan ompelu koneella 15 osp
 • Yrittäjyys 15 osp

Esinesuunnittelun osaamisala 150 osp

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp

 • Saamenkäsityökisällin kaikille yhteinen ammattitaito 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 120 osp

 • Pahkatyöt 60 osp
 • Puutyö 60 osp
 • Luu- ja sarvityö 60 osp
 • Juurityöt 60 osp
 • Työvälineet 60 osp
 • Kuljetusvälineet 60 osp
 • Korukivityö 15 osp
 • Yrittäjyys 15 osp

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi