Valikko
Õllškooulõhttsâžtuâjj
OuddseiʹddTeâtt meeʹstÕllškooulõhttsâžtuâjj

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin yliopisto ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti tekee verkostoyhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on lisätä ja kehittää saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvää koulutusta ja tutkimusta sekä saamelaisuuteen liittyvää hyvinvointi- ja terveystieteellistä, taideteollista, oikeustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä koulutusta ja tutkimusta. Toimintaa koordinoi ja edistää johtoryhmä, ”väärtiverkosto”, joka kokoontuu säännöllisesti.

University of Alaska Fairbanks

University of Alaska Fairbanksin kanssa Saamelaisalueen koulutuskeskuksella on yhteistyösopimus poronhoidon koulutuksesta. Porotalousopettajamme toimii puolet vuodesta Alaskassa UAF:n apulaisprofessorina.

Yhteistyötä useilla tahoilla

Saamelaisalueen koulutuskeskuksella on yhteistyösopimus myös Lapin ammattikorkeakoulun ja Sámi Allaskuvllan (Sámi University college) kanssa. Lisäksi koulutuskeskus tekee yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa toimimalla mm. yhteisissä hankkeissa.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Looǥǥ laazz
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Looǥǥ laazz
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Looǥǥ laazz
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Looǥǥ laazz
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Looǥǥ laazz
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Looǥǥ laazz