Valikko
Vaaldâšm

Saamelaisalueen koulutuskeskus on valtion ylläpitämä oppilaitos.

Koulutuskeskuksen johtokunta

Koulutuskeskuksella on johtokunta, johon valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan 11 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Opetushallitus nimeää kahdeksan jäsentä, joista kuusi on Saamelaiskäräjien nimeämiä ja vähintään yksi edustaa alueen kuntia. Yksi jäsen valitaan päätoimisista opettajista, yksi muusta henkilöstöstä ja yksi opiskelijoista (opiskelijajäsen 1 v). Johtokunnan sihteerinä toimii rehtori.

Johtokunnan puheenjohtaja: Veikko Feodoroff
Rehtori: Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen
Apulaisrehtori Maritta Mäenpää
Kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi

Johtokunta 1.8.2017 - 31.7.2021
Organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio_SAKK.jpg

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Looǥǥ laazz
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Looǥǥ laazz
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Looǥǥ laazz
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Looǥǥ laazz
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Looǥǥ laazz
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Looǥǥ laazz