Árktalaš pedagogihkka II -prošeakta

AP_II_logo_saame.jpg

EU ESR pohjoissaame lippulogo

Árktalaš pedagogihkka II, sámeoahpahusa digifierpmádat -prošeakta

Prošeavttas čiekŋut ja viiddidit

Hankkeessa syvennetään ja laajennetaan digiteknologiaa hyödyntävää pedagogiikkaa, jossa saamen kielet, kulttuuri, perinteiset elinkeinot ja luonnon kierto huomioidaan. Kehittämistoiminta tapahtuu yhdessä Lapin yliopiston, saamelaisalueella toimivien koulutusverkostojen ja opettajien kanssa. Lisäksi luodaan työelämän digitalisaation huomioivia koulutusmalleja, joissa iältään, koulutustaustaltaan ja tavoitteiltaan erilaiset opiskelijat saavat yksilöllistä opetusta asuinpaikasta riippumatta.

Prošeavtta ulbmilin lea
1) ovddidit  ulverkostoitumista etäyhteyksiä ja digitaalisuutta hyödyntäen,
2) lisätä hankkeen kohderyhmien digitaalista osaamista ja erilaisten digialustojen, esimerkiksi tuotanto- ja jakelualustojen sujuvaa käyttöä, 
3) tukea hankkeen kohderyhmiä toteuttamaan opetussuunnitelmien ja ammatillisen koulutuksen toteutus- ja arviointisuunnitelmien mukaista opetusta ja koulutusta lisäämällä kohderyhmien teknologioihin ja uuteen toimintakulttuuriin liittyvää osaamista, 
4) luoda malli, miten saamelaiskulttuurikoulutusta voidaan toteuttaa erilaisille kohderyhmille digitalisaatiota hyödyntäen.

Hankkeen tuloksena saamelaisalueella on otettu käyttöön uudenlaista digitaalista teknologiaa hyödyntävä pedagogiikka, jossa saamen kielet ja kulttuurit sekä oppiminen ovat keskiössä. Opettajien ja oppijoiden monilukutaito ja digitaalinen osaaminen ovat kehittyneet ja on saatu vahvistettua yliopistoyhteistyötä. Hankkeessa on luotu pedagoginen koulutusmalli, jolla kulttuurikoulutukset ovat suoritettavissa itsenäisesti ja joustavasti, monipuolisia digitaalisia välineitä hyödyntäen. Yhteistyötä työelämän kanssa on vakiinnutettu ja oppimisprosesseissa on käytössä sellaisia menetelmiä, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Myös alueella toimivien saamelaiskulttuurin ja kielen parissa työskentelevien yhteisöjen ja organisaatioiden verkostoyhteistyöhön on löydetty uusia toimintamalleja.

Prošeaktaollašuhttiid oktavuohtadieđut

Prošeavtta vuođđodieđut

Plánejuvvon ollašuhttináigodat: 
1.1.2019-31.10.2021

Bušeahtta: 355 610 EUR

Ruhtadeaddjit: 
Eurohpá sosiálafoanda (ESF), Sámediggi, Eanodaga, Anára, Soađegili ja Ohcejoga gieldda

Váldoollašuhtti: Sámi oahpahusguovddáš
Oasseollašuhtti: Lappi Universitehta

Ovddasvástideaddji eiseváldi: 
Davvebađaeatnama ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš

Doaibmalinjá: 
4. Skuvlen, ámmátdáidu ja agibeaivválaš oahppan

Sierraulbmi: 
9.1. Daid bálvalusaid buorideapmi mat dorjot sirdásanáigodagaid ja dásseárvvu skuvlejumis

Prošeavtta govvádus Rakennerahasto RR-diehtobálvalusas

   SAKK_logo_ilman_os.jpg  Lassefápmu EU:as 2014-2020

  EU_ESR_pohjoissaame_väri.png

  Lapin_yliopiston_logo.png
   
   
   
   
  Utsjoki_logo-high70.jpg inari_logo_saamemv.jpg Enontekio_high70.jpg Sodankylä vaakuna.png
         
      Samediggilogo_vector.png  Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš 


   koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

   Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

   Lue lisää
   opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

   Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

   Lue lisää
   vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

   Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

   Lue lisää
   palvelut.jpg Palvelut

   Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

   Lue lisää
   tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

   Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

   Lue lisää
   paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

   Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

   Lue lisää