Aldatipšoo

Sosiaal- já tiervâsvuođâsyergi vuáđutođhos

Aldatipšon tun poorgah ulmuu alda vuáđutääsi tipšom-, huolâttem- já šoddâdempargoost. Tuu pargo lii išediđ já tuárjuđ aargâ luhostuumist, eellim jieškote-uv äigipoojijn mield jotteem. Aldatipšon tun poorgah ulmuigijn, teeivah párnáid, nuorâid, rävis- já aheulmuid maaŋgâlágánijn eellimtiilijn. Pargostâd tun tarbâšah juávduid sehe jiečânâs paargon já maaŋgâ syergi juávhu jesânin porgâmân. Áámmátist tun tarbâšah tiäđu já tááiđu šoddâm já uásálistem, tiervâsvuođâ, torvolâšvuođâ já pyereestvaijeem oovdedmân.

Aldatipšon tuu pargosaje sáttá leđe tiervâs- já pyecceevuođâtipšom, aheulmuihuolâttem, mielâtiervâsvuođâ- já uáiváditteehuolâttem sajeh, peivipääihih, päikkipalvâlem teikkâ toimâiästulâšpalvâlem. Aldatipšoo pargoost tehálumos lii äššigâs olmâ teivâm já mieldiorroom.

Tuđhos nomâttâs

Aldatipšoo

Älgiđ

13.8.2024

Vijđodâh

180 

 Uuccâmäigi

20.2.-19.3.2024

Nuhâmettum uuccâmäigi

Säämi máttááttâskuávdáá oovtmanolâš ucâmist puáhtá uuccâđ pirrâ ive. Koijâd älgimmáhđulâšvuođâin oppâtoimâttuvvâst.

Sajadâh

Aanaar

Máttááttâs häämi

Aldamáttááttâs

Säämi máttááttâskuávdást tun peesah fáárun maaŋgâhámásii já maaŋgâkulttuurlii uáppeesiärvádâhân. Tust lii máhđulâšvuotâ finniđ áámmátlii máátu sämikuávlu uđđâ oppâmpirrâsist sehe čepis já tuárjoo sosiaal- já tiervâsvuođâsyergi pargosiärvusijn.

Uusâ máttááttâllâđ!

Ravvuuh ucâmân
Lasetiäđuh
Tea Niemelä

Tea Niemelä

uáppustivrejeijee, sierânâsmáttáátteijee 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Säämi máttááttâskuávdáá uápputoimâttâh

Säämi máttááttâskuávdáá uápputoimâttâh

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi