Valikko
Päättyneet virtuaalihankkeet

Askel arktiseen pedagogiikkaan saamelaisalueella –hanke toteutettiin 1.1.2015-29.2.2016. Hankkeen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston varoin, ja sen kustannusarvio oli 135 200 €.

Hankkeen esiselvitystyönä luotiin visio siitä, mitä arktinen pedagogiikka sisältää ja suunnitelma siitä, miten sitä voidaan kehittää. Saamelaisalueen ja saamelaisperinteiden koulutuksen tarpeisiin vastaavan arktisen pedagogiikan avulla ylitetään haasteita kuten etäisyydet, harva asutus ja muut olosuhteet. Arktinen pedagogiikka huomioi alueen kulttuurit, niiden kehittämisen sekä kulttuurisensitiivisyyden. On tärkeää huomioida erilaisista koulutus- ja kulttuuritaustoista tulevat ihmiset sekä perinteisten elinkeinojen linkittyminen nyky-yhteiskuntaan.

Hankkeessa kehitettiin tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä erityisesti saamelaiselinkeinojen (poronhoito ja saamen käsityöt) koulutuksessa. Hankkeen tuloksena syntyi uusia etäopetuksena tuotettuja kursseja elinkeinonharjoittajille, opetussuunnitelmaan kirjattiin erilaisia TVT-avusteisia opetuksen toteutustapoja, opiskelijan ohjaamiseen pilotoitiin uudenlaisia monimuotoisia mahdollisuuksia sekä opettajia ja opiskelijoita koulutettiin ja tuettiin käytön aikaisesti TVT-työvälineisiin.

Hankkeessa luotiin yhteistyötä ja yhteinen työskentelytapa TVT:n opetuskäytön asiantuntijoiden ja opetushenkilöstön välille. Opetushenkilöstön ja opiskelijoiden osaaminen ja osaamistarpeet ovat vaihtelevia. Hankkeen tuloksena todettiin, että jatkossakin on tarpeen kehittää yhteistoimintaa niin, että se on säännöllistä ja sisältää henkilökohtaista ohjausta niin opettajalle kuin opiskelijalle. Hankkeessa toteutettiin myös opettajille suunnattu opettajuuden muutosta tukeva koulutus, Digiajan opettajan selviytymispaketti, jossa opiskelitiin monipuolisesti erilaisia TVT-työvälineitä sekä TVT:n opetuskäytön pedagogiikkaa.

Hankkeen tuloksena arktisen pedagogiikan kehittämista jatketaan uudessa hankkeessa (Arktista pedagogiikkaa 1.3.2016-28.2.2018) tiiviissä yhteistyössä Lapin yliopiston ja saamelaisalueen kuntien kanssa.

Saamelaisalueen koulutuskeskus vastasi valtion oppilaitosten etäopetuksen koordinointihankkeesta (VOL 1.3.2013–31.12.2015). Hanketta rahoitti opetushallitus ja rahoitus hankkeeseen haettiin kalenterivuosittain.

Hankkeessa annettiin tukipalvelua ja koulutusta etäopetusvälineisiin ja -menetelmiin eri oppilaitosten toteuttamien etäopetuspilottien kautta.

Lisäksi hankkeessa koulutettiin valtion oppilaitosten henkilökuntaa tieto- ja viestintätekniikan sekä mobiililaitteiden työväline- ja opetuskäyttöön. Koulutustarvekartoituksen perusteella koulutuksia toteutettiin sekä lähi- että etäopetuksena seuraaviin teemoihin liittyen:

TVT osana opetusta ja ohjausta

Oppimisalustat sekä etä- ja verkko-opetus

Sähköiset oppimateriaalit opetuksen ja ohjauksen rikastuttajina

Mobiililaitteet opetuksen ja ohjauksen tukena

Opetushallituksen alaisuudessa toimii Saamelaisalueen koulutuskeskuksen lisäksi 10 muuta valtion oppilaitosta.

Voit lukea hankkeen kuulumisia blogista.

SÁPMI MIEHTÁ oli Saamelaisalueen koulutuskeskusen toteuttamama projekti, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY -keskus. Hankeaika oli 1.1.2011-31.12.2014. Hankkeen budjetti oli 533 365 €.

Projektissa luotiin toimintamalli siitä, miten saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta toteutetaan valtakunnallisesti ja miten museoiden ja kirjastojen saamelaisaineistot saadaan palvelemaan oppimista. Projektissa pilotoitiin ja kehitettiin etäkoulutusta yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien, yliopistojen ja kulttuurilaitosten kanssa. Lisäksi toteutettiin koulutusta etäopetusta tukeviin työvälineisiin, erilaisiin oppimisympäristöihin ja niiden pedagogiikkaan. 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää