Hankkeen tavoitteet

Arktista pedagogiikkaa -projektissa kehitetään arktisten elinkeinojen opetusta yhdessä oppilaitosten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on

1. lisätä hankkeen kohderyhmään kuuluvien opetushenkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämän edustajien TVT:n opetuskäytön osaamista sekä tukea opetushenkilöstöä uudenlaisen pedagogiikan omaksumisessa
2. suunnitella ja toteuttaa opetuksellisia teknologiapohjaisia kokeiluja/pilotteja arktiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin liittyen
3. kehittää erilaisia TVT-pohjaisia ohjaustoimenpiteitä, joiden avulla lisätään koulutuksen saatavuutta asuinpaikasta riippumatta sekä tehostetaan opintojen läpäisyä
4. arktisen luonnon, saamelaiselinkeinojen ja saamelaiskulttuurin huomioiminen koulutuksen kehittämisessä sekä
5. hankkia tietoa ja ymmärrystä pelillisestä oppimisesta.

Hankkeen tuloksena on uudenlainen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä pedagogiikka, jossa oppiminen on keskiössä. Tähän liittyy joustavat koulutus-/opetusjärjestelyt, opiskelijoiden uudenlaiset työskentelytavat ja pelilliset oppimisympäristöt. Hankkeessa tuotetaan lisäksi uutta tutkimustietoa TVT:n opetuskäytöstä saamelaisalueella sekä vahvistetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Lapin yliopiston yhteistyötä.

Yhteystiedot

 SAKK_logo-70.jpg  vipuvoimaa-high70.jpg eu_sosiaalirahasti-high70.jpg Lapin_yliopiston_logo.png
 
 
 
 
Utsjoki_logo-high70.jpg Inari_Logo_SaameSin-high70.jpg Enontekio_high70.jpg ELY_logo_high70.jpg


koulutustarjonta-banneri.jpg Occei

SMK:st valmâštuveh olmâ pargoeellim čeepih. Mij ornip škovlim sehe nuoráid já rävisulmuid. Irâttâssáid já siärvádâhháid mij faallâp pargoelimân vuáđudeijee škovlim- já ovdedempalvâlusâid.

Luuvâ lase
opiskelijalle.jpg Uáppei

Tiervâpuáttim kozzâđ uápuid SMK:n! Uáppei-uásán láá čuákkejum Tunjin tiäđuh, moh išedeh uápui ääigi, vâi Tun piergiih argâpeeivi keevâtlâšvuođâiguin já tuu uápuh maneh pyereest.

Luuvâ lase
vaaka-hankkeet.jpg Haavah

Säämi máttááttâskuávdáá joođoost leijee já nuuhâm haavah.

Luuvâ lase
palvelut.jpg Palvâlusah

SMK parga ennuv oovtâst Aanaar kuávlu irâttâsâiguin já eres pargoeellim organisaatioiguin. Mij ovdedep aktiivlávt palvâlusâidân, vâi mij pyehtip faallâđ čuávdusijd pargoeellim tárboid. Mij faallâp vijđes lope-, tohálâšvuotâ-, korttâ- já eres škovliittâsmáhđulâšvuođâid irâttâssáid já siärvusáid.

Luuvâ lase
tietoa-meista-vaaka.jpg Tiäđuh mist

Säämi máttááttâškuávdáš (SMK), tavesämikielân Sámi oahpahusguovddáš (SOG), lii tuáján, puásuituálun já sämikieláid spesiaališum nube tääsi oppâlágádâs, mii uárnee maaŋgâ syergi áámmátlii škovliittâs sehe nuoráid já rävisulmuid.

Luuvâ lase
virtuaaalikoulu.jpg Virtuaalškovlâ

Virtuaalškoovlâst uápuid čođâlditeh káidusuáppun jieškote-uvlágán viermipirrâsijn.

Luuvâ lase