Enontekiö

Toiminta Enontekiöllä

22.8.2017 “Liikunnallisuus ja toiminnallisuus sekä TVT kielenopetuksessa” -koulutus saamenkielen opettajille. Kouluttajina Virtuaalikoulun saamen kielen ja kulttuurin lehtori Ellen Pautamo sekä koltansaamen opettaja Tauno Ljetoff.

5.5.2017 järjestettiin opettajille Uusi Opettajuus ja uudet mediat -koulutustilaisuus. Kouluttajina Pigga Keskitalo ja Päivi Rasi Lapin yliopistosta, sekä hankkeen työntekijät.

4.5.2017 Enontekiöllä järjestetyn Saamelaisnuorten taidetapahtuman yhteydessä oppilaat saivat tukea ja koulutusta tapahtuman kuvaamiseen iPadeilla. Oppilaat lisäsivät ottamiaan kuvia ja videoita Instagramiin.

Osallistuminen VESO -koulutukseen 1.3.2017. Hankkeen kouluttaja Kalle Sulkamo piti tilaisuudessa esitelmän verkko-opetuksesta ja siihen liittyvistä käytänteistä. Erityisesti Kalle halusi tuoda esiin verkkopalveluita ja sovelluksia, jotka tekevät verkko-opetuksesta monipuolisempaa ja mielekkäämpää. Pohjustuksen jälkeen opettajilla oli mahdollisuus keskustella aiheista henkilökohtaisesti Kallen kanssa. Työtä jatketaan 5.5. Hetassa.

Kalle_Hetassa.jpg

 SAKK_logo-70.jpg  vipuvoimaa-high70.jpg eu_sosiaalirahasti-high70.jpg Lapin_yliopiston_logo.png
 
 
 
 
Utsjoki_logo-high70.jpg Inari_Logo_SaameSin-high70.jpg Enontekio_high70.jpg ELY_logo_high70.jpg


koulutustarjonta-banneri.jpg Occei

SMK:st valmâštuveh olmâ pargoeellim čeepih. Mij ornip škovlim sehe nuoráid já rävisulmuid. Irâttâssáid já siärvádâhháid mij faallâp pargoelimân vuáđudeijee škovlim- já ovdedempalvâlusâid.

Luuvâ lase
opiskelijalle.jpg Uáppei

Tiervâpuáttim kozzâđ uápuid SMK:n! Uáppei-uásán láá čuákkejum Tunjin tiäđuh, moh išedeh uápui ääigi, vâi Tun piergiih argâpeeivi keevâtlâšvuođâiguin já tuu uápuh maneh pyereest.

Luuvâ lase
vaaka-hankkeet.jpg Haavah

Säämi máttááttâskuávdáá joođoost leijee já nuuhâm haavah.

Luuvâ lase
palvelut.jpg Palvâlusah

SMK parga ennuv oovtâst Aanaar kuávlu irâttâsâiguin já eres pargoeellim organisaatioiguin. Mij ovdedep aktiivlávt palvâlusâidân, vâi mij pyehtip faallâđ čuávdusijd pargoeellim tárboid. Mij faallâp vijđes lope-, tohálâšvuotâ-, korttâ- já eres škovliittâsmáhđulâšvuođâid irâttâssáid já siärvusáid.

Luuvâ lase
tietoa-meista-vaaka.jpg Tiäđuh mist

Säämi máttááttâškuávdáš (SMK), tavesämikielân Sámi oahpahusguovddáš (SOG), lii tuáján, puásuituálun já sämikieláid spesiaališum nube tääsi oppâlágádâs, mii uárnee maaŋgâ syergi áámmátlii škovliittâs sehe nuoráid já rävisulmuid.

Luuvâ lase
virtuaaalikoulu.jpg Virtuaalškovlâ

Virtuaalškoovlâst uápuid čođâlditeh káidusuáppun jieškote-uvlágán viermipirrâsijn.

Luuvâ lase