Inari

Toiminta Inarissa

24.-25.8.2017 “Liikunnallisuus ja toiminnallisuus sekä TVT kielenopetuksessa” -koulutus saamenkielen opettajille.

9.-24.5.2017 toteutettiin kolmiosainen koulutus videoprojektista, jossa Ivalon lukion pohjoissaamen äidinkielen opettaja ja opiskelijat pääsivät kuvata ja editoida runoa.

28.4.2017 järjestettiin nettikahvilatoiminta Inarin kunnan saamelaisopetuksessa toimiville opettajille. Nettikahvila toteutettiin Adobe Connect verkkokokousympäristöä käyttäen. Mukana asiantuntijana oli Lapin yliopistosta Pigga Keskitalo.Kaksi- ja monikielisen lapsen kielellinen kehitys

FT Marja-Liisa Olthuis luennoi 21.4.2017 Inarin kunnassa toimiville terveydenhoitajille, varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville sekä opettajille kaksi- ja monikielisten lasten perheiden kielitilanteista, kielen oppimisstrategioista ja siitä, miten vanhemmat voivat tukea kaksi- ja monikielisten lasten kielellistä kehitystä.

19 monikielisessä Inarin kunnassa työskentelevää ammattilaista sai kuulla muun muassa perheiden kielisuunnittelusta ja siitä, mitä kieltä lapselle kannattaa monikielisessä ympäristössä puhua. Mitä tarkoittaa kielellinen oppimisherkkyys sekä mitä lasten tulee kielellisesti osata ja missä iässä. Koulutuksessa keskusteltiin myös kielitesteistä ja siitä, miten ne tulisi monikielisellä alueella järjestää.

Parituntisen etäluennon aikana käytiin vilkasta keskustelua ja pohdintaa kaksi- ja monikielisten perheiden tarpeista. Tuloksena esiin nousi ajatuksia ja ehdotuksia siitä, miten perheitä voitaisiin tukea kaksi- ja monikielisten lasten kasvatuksessa:

- Kaksi- ja monikielisten lasten vanhemmille suunnattu Kielineuvola äitiysneuvolan yhteyteen ja lastenneuvolaan, jossa esim. lingvistin tapaaminen silloin tällöin.

- Kaksikielisyyslahjoja vanhemmille saameksi: Esim. ruokalappu, lastenkirja, kaksi- ja monikielisyysopas (kirjoitettava saamen kielten näkökulmasta)

Osallistujat toivoivat lisää tällaisia opetustuokioita esimerkiksi kerran vuodessa, koska aihe on ajankohtainen ja kiehtova.

Koulutuksessa käytettiin Adobe Connect etäopetusjärjestelmää.

 

2.3.2017 Uusi Opettajuus - Saamelaisopetus ja osaaminen

-koulutustilaisuus saamelaisopetuksessa työskenteleville opettajille. Kouluttajina Pigga Keskitalo ja Päivi Rasi Lapin yliopistosta, sekä hankkeen tvt-osaajat.
Workshop_inari.jpeg

Inarin SAKK:ssa pidettyyn tilaisuuteen osallistui 10 opettajaa eri puolilta Inarin kuntaa. Kokemusten jakaminen ja niiden peilaaminen toisten opettajien ja kouluttajien kanssa nousi päivässä tärkeään rooliin. Saamelaisopetuksen opettajia yhdistää kielestä tai koulusta riippumatta se, että oppimateriaalia on Saamelaiskäräjien ponnisteluista huolimatta vähemmän kuin suomenkielistä, ja varsinkaan sähköistä digitaalista materiaalia ei juuri ole. Oppimateriaali saattaa myös vanheta nopeasti, joten opettajat joutuvat edelleen tekemään, kääntämään tai muokkaamaan materiaalia itse.

Yksi koulutuspäivän aikana syntyneistä ideoista oli inarinsaamenkielisen opettajan, Petra Kuuvan ehdottama opettajien ”nettikahvila”. Kahvilassa, virtuaalisessa tapaamispaikassa opettajat voisivat vierailla itselleen sopivana aikana, kirjoittaa ryhmälle kysymyksiä, heitellä ideoita ja ajatuksia porukalla mietittäväksi ja jalostettavaksi. Kahvilassa pitäisi olla mahdollisuus myös keskustella jonkin Skypen tapaisen pikaviestimen avulla ihan reaaliaikaisesti. Kahvilaideaa työstetään hankkeessa, samoin kuin muita koulutuspäivän aikana esitettyjä ideoita. Jokaisen kehittämistyössä mukana olevan opettajan kanssa sovitaan jatkotoimenpiteet ja niiden aikataulu.

Muita toiveita olivat esim. interaktiivinen lukukirja jossa vuoropuheluista voisi valita roolihahmon itselleen ja lukea ääneen hänen vuorosanansa, kun muut roolit tulisivat nauhoitettuna. Tai inarinsaamenkielinen oppimispeli, jossa pelaaja valitsee kuvaruudun yläosasta tippuvista kirjaimista tai sanoista vokaalit, tai k-kirjaimet, tai substantiivit. Jotkut toiveista voivat olla pian totta!

Video koulutuspäivästä!

Elinkeinot & kehitys Nordican kanssa yhteistyössä toteutetut koulutukset työelämän edustajille, kunnan työntekijöille, yrittäjille ja elinkeinonharjoittajille:

9.2.-12.10.2017 Nordican asiakkaille järjestetty neljä osainen koulutussarja sisälsi pilvipalveluiden, valokuvaamisen ja verkkokousjärjestelmän perusteet sekä tietoa mobiililaitteiden käytön mahdollisuuksista yritystoiminnassa.

8.11.2016 Inarin elinkeinoseminaarin streamaus ja nauhoitus

Elink.semma1.jpg

27.9.2016 Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican henkilöstölle pidettiin Office 365 koulutus. Tarkempana aiheena Skype for Business.

29.5.-17.8.2016 Luovakka -verkoston luonnontuotteiden keruukurssin verkkovälitys ja tallentaminen Adobe Connectilla.

22.6.2016 Skype for Business -koulutukset Inarin kunnan henkilöstölle.

 

TVT-koulutukset Inarin kunnalle

Skype for business koulutus 22.6.2016 Inarin kunnan henkilöstölle
Skype for Business: Perusominaisuudet ja chat 28.3.2017 ja Verkkokouksen hostaaminen/järjestäminen 30.3.2017

Kuvaamisen perusteet: kuvaaminen ja sommittelu 10.5.2017 ja kuvankäsittely verkkosovelluksella 11.5.2017

Onedrive: tiedostonhallinta ja verkkodokumentit 13.6.2017

Office 365 Ondedrive peruskäyttö 18.9.2017

Mobiililaitteet haltuun: pilvipalvelut, verkkokokoukset ja kuvankäsittely mobiililaitteilla 19.9.2017

 

 SAKK_logo-70.jpg  vipuvoimaa-high70.jpg eu_sosiaalirahasti-high70.jpg Lapin_yliopiston_logo.png
 
 
 
 
Utsjoki_logo-high70.jpg Inari_Logo_SaameSin-high70.jpg Enontekio_high70.jpg ELY_logo_high70.jpg


koulutustarjonta-banneri.jpg Occei

SMK:st valmâštuveh olmâ pargoeellim čeepih. Mij ornip škovlim sehe nuoráid já rävisulmuid. Irâttâssáid já siärvádâhháid mij faallâp pargoelimân vuáđudeijee škovlim- já ovdedempalvâlusâid.

Luuvâ lase
opiskelijalle.jpg Uáppei

Tiervâpuáttim kozzâđ uápuid SMK:n! Uáppei-uásán láá čuákkejum Tunjin tiäđuh, moh išedeh uápui ääigi, vâi Tun piergiih argâpeeivi keevâtlâšvuođâiguin já tuu uápuh maneh pyereest.

Luuvâ lase
vaaka-hankkeet.jpg Haavah

Säämi máttááttâskuávdáá joođoost leijee já nuuhâm haavah.

Luuvâ lase
palvelut.jpg Palvâlusah

SMK parga ennuv oovtâst Aanaar kuávlu irâttâsâiguin já eres pargoeellim organisaatioiguin. Mij ovdedep aktiivlávt palvâlusâidân, vâi mij pyehtip faallâđ čuávdusijd pargoeellim tárboid. Mij faallâp vijđes lope-, tohálâšvuotâ-, korttâ- já eres škovliittâsmáhđulâšvuođâid irâttâssáid já siärvusáid.

Luuvâ lase
tietoa-meista-vaaka.jpg Tiäđuh mist

Säämi máttááttâškuávdáš (SMK), tavesämikielân Sámi oahpahusguovddáš (SOG), lii tuáján, puásuituálun já sämikieláid spesiaališum nube tääsi oppâlágádâs, mii uárnee maaŋgâ syergi áámmátlii škovliittâs sehe nuoráid já rävisulmuid.

Luuvâ lase
virtuaaalikoulu.jpg Virtuaalškovlâ

Virtuaalškoovlâst uápuid čođâlditeh káidusuáppun jieškote-uvlágán viermipirrâsijn.

Luuvâ lase