Pohjoissaamen kielen keskitason koulutus
OvdâsijđoVirtuaalškovlâPohjoissaamen kielen keskitason koulutus

Pohjoissaamen kielen keskitason koulutus

Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa verkko-oppitunteja (200 h) sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä (200 h). Ensimmäinen koulutuskerta sisältää perehdytyksen etäopiskeluun. Opetuksessa painotetaan käytännön kielitaidon hallintaa eli puheen/kirjoituksen tuottamista ja kielen ymmärtämistä. Opetukseen sisältyy opetuskeskusteluja sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Koulutus toteutetaan 1,5 vuoden aikana.

Tavoitteet

Koulutuksen kielellisenä tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito pohjoissaamen kielessä, valmiudet käyttää saamen kieltä erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa ja valmiudet suorittaa yleisten kielitutkintojen saamen kielen keskitason tutkinto. Saamen kielen tutkinto järjestetään kerran vuodessa.

Koulutuksen tavoitteena on myös antaa opiskelijoille tietoa saamelaisten historiasta, saamelaisesta perinteistiedosta, nykykulttuurista ja yhteiskunnallisista erityispiirteistä, jotka liittyvät saamelaisten asemaan vähemmistö- ja alkuperäiskansana.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

10 ov (kesto 1,5 lukuvuotta)

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Etäopetus

Maksut

Sisältö

Opintojen laajuus on 10 ov ja ne koostuvat pohjoissaamen kielen (9 ov) ja saamelaisen kulttuurin (1 ov) opinnoista. Opetuskielenä on pohjoissaame ja suomi. Opetukseen sisältyy pakollinen lähijakso syyskuussa 8.-10.9.2017 Inarissa sekä yksi lauantain opetuskerta 7.10.17.

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille saamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Koulutus sopii mm. kuntien ja valtion henkilöstölle, muille julkisoikeudellisia tehtäviä saamelaisalueella hoitaville viranhaltijoille, työntekijöille sekä luottamusmiehille.

Toteutus

Koulutus toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -etäopetusjärjestelmässä. Vaatimuksia osallistumiseen/opiskeluvälineet: tietokone, internetyhteys, headsetit (sankaluuri), webbikamera ja pohjoissaamen fontit. Lisätietoja opiskeluympäristöstä etäopetuksen tukihenkilöiltä (yhteystiedot alla). Lisäksi opinnoissa käytetään Moodle-oppimisalustaa: https://moodle.eoppimispalvelut.fi, Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia.

Ohjelmistoista ja niihin perehdyttämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijan vastuulla ovat opiskeluvälineet ja oppimateriaalien hankinta. Opiskelijalle annetaan tunnukset oppimisympäristöihin hänen hankittuaan opintojen edellyttämät opiskeluvälineet.Lisätietoja
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

suunnittelija, virtuaalikoulu 040 378 0304 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi