Pohjoissaamen kielen perustason koulutus
OvdâsijđoVirtuaalškovlâPohjoissaamen kielen perustason koulutus

Pohjoissaamen kielen perustason koulutus

Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa verkko-oppitunteja (200 h) sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä (200 h). Ensimmäinen koulutuskerta sisältää perehdytyksen etäopiskeluun. Opetus lähtee liikkeelle alkeista. Opetuksessa painotetaan käytännön kielitaidon hallintaa eli puheen/kirjoituksen tuottamista ja kielen ymmärtämistä. Opetukseen sisältyy opetuskeskusteluja sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee saamen kielen ydinkielioppia ja -sanastoa. Hän lukee lyhyitä, helppoja tekstejä, osaa keskustella helpoista arkielämään liittyvistä aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä kirjoitelmia.

Opiskelija saa valmiudet suorittaa yleisten kielitutkintojen saamen kielen perustason tutkinnon. Saamen kielen tutkinto järjestetään kerran vuodessa. Opiskelijalla on kurssin käytyään yleistä tietoa saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista. Hän osaa nimetä saamelaisryhmät ja saamelaiset elinkeinot ja kuvailla saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä. Hän tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

10 ov (kesto yksi lukuvuosi)

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Etäopetus

Maksut

Sisältö

Opintojen laajuus on 10 ov ja ne koostuvat pohjoissaamen kielen (9 ov) ja saamelaisen kulttuurin (1 ov) opinnoista. Opetuskielenä on pohjoissaame ja suomi. Opinnot eivät edellytä aiempia saamen kielen opintoja. Opintoihin sisältyy pakollinen lähijakso Inarissa sekä yksi lauantain opetuskerta myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille saamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Koulutus sopii mm. kuntien ja valtion henkilöstölle, muille julkisoikeudellisia tehtäviä saamelaisalueella hoitaville viranhaltijoille, työntekijöille sekä luottamusmiehille. Koulutus toteutetaan iltaopetuksena.

Toteutus

Koulutus toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -etäopetusjärjestelmässä.

Vaatimuksia osallistumiseen/opiskeluvälineet:
tietokone, internetyhteys, headsetit (sankaluuri), webbikamera ja pohjoissaamen fontit.

Lisätietoja opiskeluympäristöstä etäopetuksen tukipalvelusta

Opinnoissa käytetään Moodleoppimisalustaa: https://moodle.eoppimispalvelut.fi, Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia.

Ohjelmistoista ja niihin perehdyttämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä.
Opiskelijan vastuulla ovat opiskeluvälineet ja oppimateriaalien hankinta.
Opiskelijalle annetaan tunnukset oppimisympäristöihin hänen hankittuaan opintojen edellyttämät opiskeluvälineet.

Lisätietoja
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

suunnittelija, virtuaalikoulu 040 378 0304 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi