Etäopetuksen laitevaatimukset

Etäopiskelua varten tarvitset tietokoneen, internet-yhteyden ja headsetin. Tämän lisäksi tietokoneella olisi hyvä olla jokin toimisto-ohjelmisto joka sisältää ainakin tekstinkäsittelyohjelmiston. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi hyödyntää pilvipalveluiden toimisto-ohjelmistoja.

Adobe Connect on synkroninen oppimisalusta, jonka avulla oppitunteja voidaan pitää reaaliajassa internetissä. Adobe Connect -luokkahuoneeseen siirrytään suoralla internet-linkillä. Adobe Connect mahdollistaa seuraavat toiminnot:

  • Reaaliaikainen puhe ja videoyhteys
  • Esitysten ja asiakirjojen jakaminen ja näyttäminen luokkahuoneessa olijoille (myös opiskelijat voivat jakaa asiakirjoja ja esityksiä)
  • Pienimuotoisten galluppien ja testien järjestäminen
  • Reaaliaikainen chatti (julkinen, jossa kaikki voivat keskustella keskenään tai privaatti eli henkilökohtainen)
  • Oppintuntien nauhoitus, jolloin poissa ollut opiskelijat voi katsella tunnin nauhoitteen jälkikäteen (huom! opiskelijat eivät voi nauhoittaa oppintunteja)

Moodle on ei-reaaliaikainen oppimisalusta jota käytetään LearlnLincissä tapahtuvan opiskelun tukena. Oppimateriaalien jakaminen, tehtävien annot ja palautukset tapahtuvat moodlen kautta. Tämän lisäksi moodlesta löytyy mm. keskustelualueita ja ajankohtaista-palsta. Moodle sisältää mm. seuraavia toimintoja:

  • Oppimateriaalien ja aineistojen jakaminen
  • Tiedotus
  • Tehtävien palautus
  • Sanakokeiden ja tenttien järjestäminen
  • Keskustelualueet
Moodle -tunnusten tilaaminen tapahtuu etäopetuksen tukihenkilöltä.

headset.png

"Headset" tarkoittaa kuuloke-mikrofoni -yhdistelmää joka kytketään tietokoneeseen joko USB-liittimellä (yksi littana liitin) tai Stereoplugin -liittimillä (kaksi pyöreää värimerkittyä liitintä, vihreä ja pinkki. Joskus värimerkintöjä ei ole laisinkaan mutta tällöin liittimissä on pienet kohokuviot merkkinä kuulokkeiden ja mikrofonin liittimestä). Headset on välttämättömyys etäopiskelussa jotta oppilaiden ja opettajan välinen kommunikointi onnistuisi mahdollisimman hyvin. Headsettejä käytetään myös mm. internetpuheluissa (mm. Skype)

Etäopiskelussa tarvitset myös tietokoneen ja internet-yhteyden. Tietokoneeksi käy kannettava tai pöytäkone. Laitteistovaatimukset eivät ole kovin suuret, joten etäopiskelun pitäisi onnistua myös vanhemmallakin tietokoneella. Käyttäjärjestelmänä Adobe Connectissa opiskeltaessa tulee olla Windows tai Mac OS. Toistaiseksi Adobe Connect ei tue Linux -käyttöjärjestelmää.

Internet-yhteyden suhteen suositus on langallinen internet -yhteys mutta käytännössä myös mokkulan/nettitikun ja langattoman verkon kautta etäopiskelu onnistuu mainiosti.
Ota yhteyttä tukipalveluun
Käytettävissä arkisin

Käytettävissä arkisin

ma-pe klo 8.30-15.30 0295 333 555 ict-tuki@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Occei

SMK:st valmâštuveh olmâ pargoeellim čeepih. Mij ornip škovlim sehe nuoráid já rävisulmuid. Irâttâssáid já siärvádâhháid mij faallâp pargoelimân vuáđudeijee škovlim- já ovdedempalvâlusâid.

Luuvâ lase
opiskelijalle.jpg Uáppei

Tiervâpuáttim kozzâđ uápuid SMK:n! Uáppei-uásán láá čuákkejum Tunjin tiäđuh, moh išedeh uápui ääigi, vâi Tun piergiih argâpeeivi keevâtlâšvuođâiguin já tuu uápuh maneh pyereest.

Luuvâ lase
vaaka-hankkeet.jpg Haavah

Säämi máttááttâskuávdáá joođoost leijee já nuuhâm haavah.

Luuvâ lase
palvelut.jpg Palvâlusah

SMK parga ennuv oovtâst Aanaar kuávlu irâttâsâiguin já eres pargoeellim organisaatioiguin. Mij ovdedep aktiivlávt palvâlusâidân, vâi mij pyehtip faallâđ čuávdusijd pargoeellim tárboid. Mij faallâp vijđes lope-, tohálâšvuotâ-, korttâ- já eres škovliittâsmáhđulâšvuođâid irâttâssáid já siärvusáid.

Luuvâ lase
tietoa-meista-vaaka.jpg Tiäđuh mist

Säämi máttááttâškuávdáš (SMK), tavesämikielân Sámi oahpahusguovddáš (SOG), lii tuáján, puásuituálun já sämikieláid spesiaališum nube tääsi oppâlágádâs, mii uárnee maaŋgâ syergi áámmátlii škovliittâs sehe nuoráid já rävisulmuid.

Luuvâ lase
virtuaaalikoulu.jpg Virtuaalškovlâ

Virtuaalškoovlâst uápuid čođâlditeh káidusuáppun jieškote-uvlágán viermipirrâsijn.

Luuvâ lase