Doaibmabáikkit ja ásodagat
OvdasiiduDieđut misDoaibmabáikkit ja ásodagat

Oahpahusguovddážis leat doaibmasajit Anáris, Gápmasis ja Eanodagas.

Anár

Anáris lea hálddahuslaš guovddáš, gos ordnejit vuođđodutkkus- ja ámmátdutkkusskuvlejumiid, sámegielaid ja -kultuvrraid skuvlejumiid ja mediaskuvlejumi. Oahpahus lea váldoskuvllas ja kulturguovddáš Sajosis.

Gámas

Gápmasa Doaivonjárggas lea luondduealáhusaid ovdánahttinorgána, gos lea ee. oahpahusnjuovahat, bierggu- ja guoligieđahallansajit ja náhkkedivššohat. Doaivonjárggas lea maiddái boazodoalu ja luonddusuorggi skuvlejumit.

Eanodat

Eanodaga doaibmasajis leat sajit sámekulturskuvlejupmái ja bargobádjedoaimmaide.

Ásodagain barget golbma bargi. Ásodatbargit barget olles oahpahusguovddáža guovllus, de sin fáhte buoremusat telefovnnain. Oahpahusa áigge okta bargi lea álo eahketvuorus, okta bargá árgabeaivet ja okta gohccá telefovnna bokte dii. 22.00 - 8.00.

Ásodagain lea fákten ja fáktenbálvalus NewFlow bargi johtá ihkku ásodagain. Fáktenbálvalus gohccá oahpahusa áigge bearjadateahkedis dii. 21.00 sotnebeai'eahkedii dii. 18.00 rádjái. Fáktenbálvalus lea geavahusas maid oahpahusáiggiid olggobealde.

Fáktenbálvalusa tel. 040 242 6695

Ásodagat

Oahpahusguovddáža ásodagat leat Anáris ja Doaivonjárggas. Ásodatbáiki lea dárkkuhuvvon vuosttašsajis vuollaahkásaččide ja sidjiide, geain lea guhkes mátki dahje fuones johtinoktavuođat ruoktot. Ásodatsaji sáhttá oažžut sosiála ákkaiguin. Ásodatsaji ohcat ásodatsadjeohcamušain.

Ásodatsaji ohcanskovvi (.pdf)
Váldde oktavuođa
Virpi Valle-Perätalo

Virpi Valle-Perätalo

ásodatstivrejeaddji / asuntolaohjaaja 0400 290 758

Matti Harjuniemi

Matti Harjuniemi

ásodatdikšu / asuntolahoitaja 040 707 3791

Jarmo Wetterstrand

Jarmo Wetterstrand

ásodatdikšu / asuntolahoitaja 040 707 3792

Anára ásodat

Anára ásodat lea sullii golmma kilomehtera eret skuvllas, Anárjávrri gáttis čujuhusas Sarviniementie 180. Ásodagas leat ovtta- ja guovtti olbmo lanjat ja measta buot lanjain lea iežas wc/riššu. Oktasaš geavahusas leat gievkkan ja orrunlánjat. Gievkanis lea uvdna, mikro ja jiekŋa-galmmihanskáhppe. Ásodagas lea wi-fi.

Doaivonjárgga ásodat

Doaivonjárgga ásodat lea skuvlla bálddas, čujuhusas Toivoniementie 290. Doaivonjárgga leat ovtta- ja guovtti olbmo lanjat. Oktasaš geavahusas leat stohpogievkkan, wc ja riššu. Gievkanis lea uvdna, mikro ja jiekŋa-galmmihanskáhppe.

Ásodatássi deavdá orrunskovi ja máksá čoavddapánta go ásaiduvvá. Ássi oažžu persovnnalaš čoavdaga, man ii oaččo addit ovddosguvlui. Ásodagas leat abloy-čoavdagat ja elektrovnnalaš čoavdagat. Čoavdda láhppimis galgá máksit 50 € ja uvssa rahpamis berrojuvvo fámus leahkki máksu. Ássi galgá ráhkkanit duođaštit persovdnavuođa uvssa rahpama oktavuođas. Anára ásodaga ng. váldouksa lea rabas 8.30-22, eará uvssat leat álo lohkas. Buot ásodagain lea kamerabearráigeahčču.

Šleađgaparkerensaji sáhttá várret ásodatbargiin ja mákso giehtaruđain fámus leahkki máksu. Biilasadji haddi almmuhuvvo lohkanjagi álggus. Šleađgasajit leat dušše daidda ássiide, geat leat várren ja máksán saji.

Sávdni ja bassaladdanlatnja leat váldoráhkadusas. Sávdnevuorut leat sávnni uvssas. Bassaladdanmašenat doibmet euro šlánttain. Bassaladdanlanjas lea maiddái sriikenruovdi ja -lávdi.

Oahppolágádus lea suovakeahtes, iige ásodaga šiljusge oaččo borgguhit. Ruskalihtit lea šiljus ja juohke studeanta sirre ja doalvu ieš iežas ruskkaid lihttái.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi