Riikkaidgaskasašovttasbargu
OvdasiiduDieđut misRiikkaidgaskasašovttasbargu

Sámi oahpahusguovddáža riikkaidgaskasaš doaimma ulbmilin lea seailluhit ja ovddidt sápmelaččaid ja eará davi álgoálbmogiid gielaid, kultuvrraid ja árbevirolaš ealáhusaid.

Boazu ja boazodoallu ealáhussan ovttastahttá

Riikkaidgaskasaš doaimma ulbmilguovlun lea olles árktalaš guovlu, masa gullet Davviriikkat, Ruošša, Kanáda ja USA (Aláska).

Boazu ja boazodoallu ealáhussan ovttastahttá davi álbmogiid. Jagis 2007 vuođđuduvvon BEBO-organisašuvnnas Sámi oahpahusguovddáš doaibmá njunuš lahttun. Ovttasbargat maiddái ee. giehtadujiid, turismma, media ja gielaid bokte.

Sámi oahpahusguovddáš lea Árktalaš universitehta lahttooahppolágádus. Lahttovuođa bokte studeanta- ja áššedovdilonohallama dáhpáhuvvá viidát árktalaš guovllus. Studeantalonohallamat leatge guovddáš oassi riikkaidgaskasaš doaimmas. 

Sámi oahpahusguovddážis lea ovttasbargosoahpamuš University of Alaska Fairbanksiin. Min boazodoallooahpaheaddji lea jagis beali Aláskas UAF veahkkeprofessoran.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi