Stivra

Sámi oahpahusguovddáš lea stáhta bajásdoallan oahppolágádus.

Oahpahusguovddáža stivra

Oahpahusguovddážis lea stivra, masa válljejit njeallje jahkái 11 lahtu ja sidjiide persovnnalaš várrelahtuid. Oahpahusráđđehus nammada gávcci lahtu, main guhtta Sámediggi nammada ja unnimustá okta ovddásta guovllu gielddaid. Okta lahttu válljejuvvo ollesáigásaš oahpaheddjiin, okta eará bargiin ja okta studeanttain (studeantalahttu 1 jagi hávil). Stivrra čálli lea rektor.

Stivrra ságadoalli: Mika Aikio
Rektor: Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen
Veahkkerektor: Satu Gahmberg
Ovddidanhoavda: Janne Näkkäläjärvi

Stivra 1.8.2021 - 31.8.2025
Organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio_SAKK.jpg

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi