Davvi guovllu eamiálbmogiid kultuvrra guoskevaš immateriála vuoigatvuođat (IP) -prošeakta
OvdasiiduFidnutDavvi guovllu eamiálbmogiid kultuvrra guoskevaš immateriála vuoigatvuođat (IP) -prošeakta

Prošeavtta áigetávval: 12/2021–12/2022

 Prošeavtta oassebealit

Prošeavtta oaiveollašuhttin doaibmá Sámi oahpahusguovddáš (SAKK) ja prošeavtta ollašuhttit ovttasbarggus prošeavtta ovddasvástádusministeriijain, oahpahus- ja kulturministeriijain, ja sámedikkiin. Prošeavtta doaibmabijut ollašuhttojuvvojit dasa ásahuvvon stivrenjoavkku stivremis ja ovttasbarggus sihke koordineremin Bárentsa euroárktalaš guovllu IP-áššedovdiiguin ja eará ovttasbargoguimmiiguin.

 Prošeavtta ulbmilat

Skuvlenmateriála gárvvisteapmi, mii lea prošeavtta ulbmilin ollašuhttojuvvo Sámi oahpahusguovddážii sajáiduhttojuvvon prošeaktajođiheaddji sihke IP-áššedovdi doaimmas. Prošeaktajođiheaddji ja IP-vuoigatvuođaid áššedovdi veahkeha stivrenjoavku, masa gullet oahpahus- ja kulturministeriija, bargo- ja ealáhusministeriija, Sámedikki, Sámi oahpahusguovddáža sihke sámiid giehtadujiid ja njálmmálaš ja lávlunárbevieru máhttit. Prošeavttas vuodjut dasa mot sáhtášii ollašuhttit eamiálbmogiid iežas opmodahkii čuohcci vuoigatvuođaid ollašuvvama geavahemiin njuolggadusaid ja riektegaskaomiid mat leat gustojeaddji immateriála vuoigatvuođaid vuogádagas (IP-vuogádat).

 Prošeavtta bargoveahka

Pasi Jaakonaho, prošeaktajođiheaddji

Tuomas Mattila, IP-áššedovdi

 Oktavuođadieđut

pasi.jaakonaho@sogsakk.fi

040 723 6894

image002[97].jpg um logo.png Samediggilogo.png SAKK logo.png

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi