Oahppososiálalaš ovddut
OvdasiiduOhccáiOahppososiálalaš ovddut

Studeantan dus lea vuoigatvuohta oahppososiála ovdduide. Sáhtát oažžut oahppodoarjaga, skuvlamátkedoarjaga, skuvlaboradeami ja saji ásodagas dihto gáibadusain.

Ámmátlaš vuođđoskuvlejumi ja eará ollesáigásaš skuvlejumi studeanttaide boradeamit skuvlabeaivvi áigge leat nuvttá. Vuoigatvuohta nuvttá borramuššii ii guoskka ámmátdutkosa ja spsesiálaámmátdutkosa studeanttaid.

Orrun skuvlla ásodagas lea studentii nuvttá. Ásodatsadji lea dárkkuhuvvon vuosttašsajis studeanttaide, geain lea guhkes mátki, geat studerejit ollesáigásaččat ja geaid oahput gáibidit jeavddalaš mieldeorruma oahpahusas.

Studeanta sáhttá ohcat oahppodoarjaga ÁEL:s, juos studeren lea ollesáigásaš ja bistá ovttotmáno unnimustá guokte mánotbaji. Maiddái ámmát- ja spesiálaámmátdutkosiid studeanttain lea vuoigatvuohta oahppodoarjagii, juos studeren lea ollesáigásaš iige studeanta leat oahpposoahpamušskuvlejumis dahje bargofápmoskuvlejumis.

Loga lasi oahppodoarjagis

Studeanttat sáhttet ohcat maiddái skuvlamátkedoarjaga beaivválaš skuvlamátkkiide ÁEL:s. Ámmát- ja spesiálaámmátdutkosiid studeanttain ii leat vuoigatvuohta skuvlamátkedoarjagii.

Loga lasi skuvlemátkedoarjagis

Juos leat bargan unnimustá 8 jagi ja dálá bargoaddi bálvalusas dahje ollesáigásaš fitnodatdoallin unnimustá jagi, dus sáhttá leat vuoigatvuohta rávesolbmuidskuvlendoarjagii.

Loga lasi skuvlenruhtarájus

Studeantavuoládusa oažžu Matkahuolto studeantakoarttain dahje studeantasearvvi koarttain, mas lea Matkahuolto mearka. Matkahuolto studentakoartta oažžu Matkahuolto doaibmasajiin. Studeantakoartta várás dárbbašat ovtta pássagova ja Matkahuolto studeantaduođaštusa, man oaččot oahppodoaimmahagas. Studeantakortii galgá jahkásaččat oastit ođđa lohkanbadje- dahje lohkanjahkemearkka, mii máksá 10 euro.

Loga lasi MH studeantabileahtain ja studeantakoarttas

Togas bileahtadárkkisteami oktavuođas dárbbašat fámus leahkki VR dohkkehan studeantakoartta, Árbevirolaš koartta lassin sáhtát duođaštit vuoigatvuođa studeantavuoládussii dál maiddái digitála studeantakoarttain. Ovdal aitosaš koartta oažžuma sáhtát ávkkástallat gaskaboddosaš (fámus 3 mb) duođaštusa studeantavuoládusa oažžumii. Oaččot duođaštusa oahppodoaimmahagas.

https://www.vr.fi/alennusta-junalipuista/opiskelija-alennus

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi