Oza studeret
OvdasiiduOhccáiOza studeret

Sog:s sáhtát studeret ámmáha persovnnalaš máhttima ovdánahttinplána mielde iežat bálgá alde. Ámmátlaš vuođđoskuvlejumi ođasmahtton ohcanvuogi mielde vuođđoskuvllas ja logahagas geargan ohcet oktasaš ohcama (yhteishaku) bokte ja eará ohccit njuolga oahppolágádussii. Eará skuvlejumiide ohcan njuolga oahppolágádussii.

Du duogáš váikkuha ohcanvuohkái

Vuođđoskuvllas dahje logahas geargan

Oktasaš ohcamis (yhteishaku) ohcet vuođđoskuvllas dahje logahagas geargan.

Ohcanskovvi ámmátlaš vuođđoskuvlejupmái devdojuvvo opintopolku.fi -bálvalusas oktasaš ohcama áigge guovva-njukčamánus. Logahaga/studeantadutkosa čađahan ohcet logahaga/studeantadutkosa čađahan studeanttaid earis. Oktasaš ohcama áiggi olggobealde, sáhtát váldit oktavuođa min oahpporávvejeaddjái dahje oahppodoaimmahahkii.

Ámmátlaš vuođđodutkosa olis sáhtát čađahit máiddái logahatoahpuid ja studeantadutkosa. Juos háliidat čađahit ovttastahtton dutkosa, oza opintopolku.fi -bálvalusas logahahkii. Du oahpporávvejeaddji almmuha Sog oahpporávvejeaddjái, man ámmátlaš vuođđodutkkusskuvlejupmái leat boahtimin studeret.

Juos dus lea suorggi bargosadji, sáhtát čađahit vuođđodutkosa maiddái oahpposoahpamušskuvlejumi bokte.

Opintopolku.fi

Eará ámmátlaš dutkosiid dahje allaskuvladutkosiid čađahan studeanttat

Eará dutkosiid čađahan studeanttat sáhttet ohcat dutkosii doalvu skuvlejumiide oktasaš ohcama áigetávvala mielde dahje bissovaš ohcamis.

Eará dutkosiid čađahan studeanttat sáhttet ohcat dutkosii doalvu skuvlejumiide oktasaš ohcama áigetávvala mielde dahje bissovaš ohcamis. Juos leat bargguhis bargoohccin TE-doaimmahagas, ságastala skuvlejupmái ohcamis vuos TE-doaimmahagas. Eará ruhtadanvuogit rávesolbmuide leat ÁEL oahppodoarjja ja Skuvlenruhtaráju rávesolbmuidskuvlendoarjja.

Juos dus lea suorggi bargosadji, sáhtát čađahit ámmátlaš dutkosa maiddái oahpposoahpamušskuvlejumi bokte.

Elektrovnnalaš ohcanskovvi
Ohcanskovvi printenláhkai.pdf

Geahča skuvlejumiid, mat álget

Ohcan njuolga oahppolágádussii

Juos ozat turismasuorggi vuođđodutkosii, medialinjái, anáraš-, davvisáme- dahje nuortalašgiela ja -kultuvra oahpuide, deavdde ohcanskovi.

Ohcanskovi sáhtát deavdit elektrovnnalaččat dahje báhpárii. Doaimmat duođaštuskopiijaid skuvlii poastta bokte čujuhussii:

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Opintotoimisto,
Menesjärventie 4,
99870 Inari

Sámeduojár ja boazodoalu ámmátdutkosiidda ja sámeduodjemeaštára sierraámmátdutkosii sáhttá ohcat njuolga oahppolágádussii birra jagi.

Elektrovnnalaš ohcanskovvi

Ohcanskovvi printenláhkai .pdf

Vállje skuvlejumi ja oza mielde

Ohcan oanehisskuvlejumiide

Sámegiela ja -kultuvrra oanehisskuvlejumiin almmuhit báikkálašbláđiin ee. Inarilainen-bláđis ja Enontekiön sanomat-bláđis ja skuvlla neahttasiidduin.

Lassedieđut ja ohcan Eila Syväjärvi, tel. 040 572 8398eila.syvajarvi@sogsakk.fi

Lohpe-, gelbbolašvuođa-, koarta- ja eará oanehisskuvlejumiin almmuhit báikkálašbláđiin ja skuvlla neahttaasiidduin.

Lassedieđut ja ohcan Sirkka-Liisa Jomppanen, tel. 050 309 3705sirkka-liisa.jomppanen@sogsakk.fi

Sámi oahpahusguovddáža oahppodoaimmahat,

tel. 040 707 3793opintotoimisto@sogsakk.fi 

Geahča min oanehisskuvlejumiid
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi