Davvisámegiella ja sámiid kultuvra - Pohjoissaamen kieli ja kulttuuri
OvdasiiduOhccáiSkuvlenfálaldatDavvisámegiella ja sámekultuvra

Davvisámegiella ja sámiid kultuvra

Lohkanjagi 2019-2020 Sámi oahpahusguovddáš ordne ovttasbarggus Oulu universitehta Giellagas-instituhta ja bajásgeassin dieđagotti Ketterä korkeakoulu korkeakoulu -fidnuin dávvisámegiela vuođđo- ja ávnnasoahpuid.

Tutkintonimike

Alkaa

10.8.2022

Laajuus

60 oč, lohkanjahki

Hakuaika

22.2. - 16.5.2022

Jatkuva haku

Sijainti

Anár

Opetusmuoto

Eanáš lagasoahpahussan Anáris. Oahput gáibidit ollesáigásaš studerema. Oahpahus lea eanáš beaivet, ii eahkedis dahje vahkoloahpaid áigge.

Maksut

Skuvlejupmi lea dárkkuhuvvon buohkaide davvisámegielas ja sámekultuvrras beroštuvvan olbmuide

Skuvlejupmi álgá davvisámegiela álgooahpuin, de davvisámegiela ii dárbbaš máhttit ovddežis. Oahpahusgiellan lea álggus suomagiella ja oahpuid mielde eanet ja eanet davvisámegiella. Skuvlejupmi oahppoprográmma lea plánejuvvon nu, ahte dat heive olbmuide, geat dárbbašit iežaset barggus davvisámegiela ja joatkkastuderemis beroštuvvan olbmuide.

Lassedieđut
Tea Niemelä

Tea Niemelä

oahpporávvejeaddji, sierraoahpaheaddji 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Sámi oahpahusguovddáža oahppodoaimmahat

Sámi oahpahusguovddáža oahppodoaimmahat

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi