Sámeduoji meašttir
OvdasiiduOhccáiSkuvlenfálaldatSámeduoji meašttir

Sámeduodjemeaštira spesiálaámmátdutkkus

Dutkosa čađahan studeanta dovdá duoji árbevieruid, materiálaid ja ovdáneami. Son diehtá duoji mearkkašumi kultuvrras ja ádde sámi birasáddejumi ja luonddu máŋggabealatvuođa ja dan anolašvuođa. Dutkosa čađahan diehtá fitnodatdoaimma gáibádusaid ja hálddaša áššehasbálvaleami. Son máhttá bidjat hatti, márkanastit ja dovdá buvttaovddasvástádusa ja buvttadorvvolašvuođa mearkkašumi. Son máhttá geavahit ođđa teknihka dieđuháhkamis iežas válljen dutkkusvuođu ja -osiid mielde.


Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

150 mč

Hakuaika

Jatkuva haku

Sámi oahpahusguovddáža bissovaš ozus sáhttá ohcat birra jagi. Jeara álginvejolašvuođain oahppodoaimmahagas.

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja valmistaa sekä perinteisten että uusien mallien mukaisia monipuolisia ja laadukkaista tuotteita. Hän tietää, mitä ominaisuuksia materiaalilta vaaditaan ja tuntee sekä perinteiset että uudet materiaalit ja osaa hankkia niitä. Hän osaa tarvittavan materiaalin esikäsittelyn, esimerkiksi puun kuivauksen, nahan parkitsemisen, kasvivärjäyksen ja huovutuksen. Hän taitaa tuotteen viimeistelyn, tuntee käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden huollon. Hän osaa esittää työnsä saamen kielellä.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää suullista ja kirjallista saamenkielen taitoa.
Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinnon voi suorittaa joko vaatetuksen tai esinevalmistuksen osaamisalalla.

Bivttasteami máhttinsuorgi 180 mč

 • Sámeduodjemeaštára oktasaš ámmátmáhttu 90 mč, bákkolaš
 • Gákti ja gárvolasážat 90 mč
 • Náhkke- ja duolljeduodji 90 mč
 • Duolljebuktagat 15 mč
 • Fitnodatdoaibma 15 mč

Bierggasbuvttadeami máhttinsuorgi 180 mč

 • Sámeduodjemeaštára okatasaš ámmátmahttu 90 mč, bákkolaš
 • Muorra- ja báhkkeduodji 90 mč
 • Dákte- ja čoarveduodji 90 mč
 • Jállometálladuodji 90 mč
 • Fievrredanvearjjut 90 mč
 • Bargoneavvut 90 mč
 • Fitnodatdoaibma 15 mč

Lassedieđut
Tea Niemelä

Tea Niemelä

oahpporávvejeaddji, sierraoahpaheaddji 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Sámi oahpahusguovddáža oahppodoaimmahat

Sámi oahpahusguovddáža oahppodoaimmahat

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi