Hankkeen tavoitteet
OvdasiiduVirtuálaskuvlaHankkeen tavoitteet

Arktista pedagogiikkaa -projektissa kehitetään arktisten elinkeinojen opetusta yhdessä oppilaitosten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on

1. lisätä hankkeen kohderyhmään kuuluvien opetushenkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämän edustajien TVT:n opetuskäytön osaamista sekä tukea opetushenkilöstöä uudenlaisen pedagogiikan omaksumisessa
2. suunnitella ja toteuttaa opetuksellisia teknologiapohjaisia kokeiluja/pilotteja arktiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin liittyen
3. kehittää erilaisia TVT-pohjaisia ohjaustoimenpiteitä, joiden avulla lisätään koulutuksen saatavuutta asuinpaikasta riippumatta sekä tehostetaan opintojen läpäisyä
4. arktisen luonnon, saamelaiselinkeinojen ja saamelaiskulttuurin huomioiminen koulutuksen kehittämisessä sekä
5. hankkia tietoa ja ymmärrystä pelillisestä oppimisesta.

Hankkeen tuloksena on uudenlainen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä pedagogiikka, jossa oppiminen on keskiössä. Tähän liittyy joustavat koulutus-/opetusjärjestelyt, opiskelijoiden uudenlaiset työskentelytavat ja pelilliset oppimisympäristöt. Hankkeessa tuotetaan lisäksi uutta tutkimustietoa TVT:n opetuskäytöstä saamelaisalueella sekä vahvistetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Lapin yliopiston yhteistyötä.

Yhteystiedot

 SAKK_logo-70.jpg  vipuvoimaa-high70.jpg eu_sosiaalirahasti-high70.jpg Lapin_yliopiston_logo.png
 
 
 
 
Utsjoki_logo-high70.jpg Inari_Logo_SaameSin-high70.jpg Enontekio_high70.jpg ELY_logo_high70.jpg


koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi