Inari

Toiminta Inarissa

24.-25.8.2017 “Liikunnallisuus ja toiminnallisuus sekä TVT kielenopetuksessa” -koulutus saamenkielen opettajille.

9.-24.5.2017 toteutettiin kolmiosainen koulutus videoprojektista, jossa Ivalon lukion pohjoissaamen äidinkielen opettaja ja opiskelijat pääsivät kuvata ja editoida runoa.

28.4.2017 järjestettiin nettikahvilatoiminta Inarin kunnan saamelaisopetuksessa toimiville opettajille. Nettikahvila toteutettiin Adobe Connect verkkokokousympäristöä käyttäen. Mukana asiantuntijana oli Lapin yliopistosta Pigga Keskitalo.Kaksi- ja monikielisen lapsen kielellinen kehitys

FT Marja-Liisa Olthuis luennoi 21.4.2017 Inarin kunnassa toimiville terveydenhoitajille, varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville sekä opettajille kaksi- ja monikielisten lasten perheiden kielitilanteista, kielen oppimisstrategioista ja siitä, miten vanhemmat voivat tukea kaksi- ja monikielisten lasten kielellistä kehitystä.

19 monikielisessä Inarin kunnassa työskentelevää ammattilaista sai kuulla muun muassa perheiden kielisuunnittelusta ja siitä, mitä kieltä lapselle kannattaa monikielisessä ympäristössä puhua. Mitä tarkoittaa kielellinen oppimisherkkyys sekä mitä lasten tulee kielellisesti osata ja missä iässä. Koulutuksessa keskusteltiin myös kielitesteistä ja siitä, miten ne tulisi monikielisellä alueella järjestää.

Parituntisen etäluennon aikana käytiin vilkasta keskustelua ja pohdintaa kaksi- ja monikielisten perheiden tarpeista. Tuloksena esiin nousi ajatuksia ja ehdotuksia siitä, miten perheitä voitaisiin tukea kaksi- ja monikielisten lasten kasvatuksessa:

- Kaksi- ja monikielisten lasten vanhemmille suunnattu Kielineuvola äitiysneuvolan yhteyteen ja lastenneuvolaan, jossa esim. lingvistin tapaaminen silloin tällöin.

- Kaksikielisyyslahjoja vanhemmille saameksi: Esim. ruokalappu, lastenkirja, kaksi- ja monikielisyysopas (kirjoitettava saamen kielten näkökulmasta)

Osallistujat toivoivat lisää tällaisia opetustuokioita esimerkiksi kerran vuodessa, koska aihe on ajankohtainen ja kiehtova.

Koulutuksessa käytettiin Adobe Connect etäopetusjärjestelmää.

 

2.3.2017 Uusi Opettajuus - Saamelaisopetus ja osaaminen

-koulutustilaisuus saamelaisopetuksessa työskenteleville opettajille. Kouluttajina Pigga Keskitalo ja Päivi Rasi Lapin yliopistosta, sekä hankkeen tvt-osaajat.
Workshop_inari.jpeg

Inarin SAKK:ssa pidettyyn tilaisuuteen osallistui 10 opettajaa eri puolilta Inarin kuntaa. Kokemusten jakaminen ja niiden peilaaminen toisten opettajien ja kouluttajien kanssa nousi päivässä tärkeään rooliin. Saamelaisopetuksen opettajia yhdistää kielestä tai koulusta riippumatta se, että oppimateriaalia on Saamelaiskäräjien ponnisteluista huolimatta vähemmän kuin suomenkielistä, ja varsinkaan sähköistä digitaalista materiaalia ei juuri ole. Oppimateriaali saattaa myös vanheta nopeasti, joten opettajat joutuvat edelleen tekemään, kääntämään tai muokkaamaan materiaalia itse.

Yksi koulutuspäivän aikana syntyneistä ideoista oli inarinsaamenkielisen opettajan, Petra Kuuvan ehdottama opettajien ”nettikahvila”. Kahvilassa, virtuaalisessa tapaamispaikassa opettajat voisivat vierailla itselleen sopivana aikana, kirjoittaa ryhmälle kysymyksiä, heitellä ideoita ja ajatuksia porukalla mietittäväksi ja jalostettavaksi. Kahvilassa pitäisi olla mahdollisuus myös keskustella jonkin Skypen tapaisen pikaviestimen avulla ihan reaaliaikaisesti. Kahvilaideaa työstetään hankkeessa, samoin kuin muita koulutuspäivän aikana esitettyjä ideoita. Jokaisen kehittämistyössä mukana olevan opettajan kanssa sovitaan jatkotoimenpiteet ja niiden aikataulu.

Muita toiveita olivat esim. interaktiivinen lukukirja jossa vuoropuheluista voisi valita roolihahmon itselleen ja lukea ääneen hänen vuorosanansa, kun muut roolit tulisivat nauhoitettuna. Tai inarinsaamenkielinen oppimispeli, jossa pelaaja valitsee kuvaruudun yläosasta tippuvista kirjaimista tai sanoista vokaalit, tai k-kirjaimet, tai substantiivit. Jotkut toiveista voivat olla pian totta!

Video koulutuspäivästä!

Elinkeinot & kehitys Nordican kanssa yhteistyössä toteutetut koulutukset työelämän edustajille, kunnan työntekijöille, yrittäjille ja elinkeinonharjoittajille:

9.2.-12.10.2017 Nordican asiakkaille järjestetty neljä osainen koulutussarja sisälsi pilvipalveluiden, valokuvaamisen ja verkkokousjärjestelmän perusteet sekä tietoa mobiililaitteiden käytön mahdollisuuksista yritystoiminnassa.

8.11.2016 Inarin elinkeinoseminaarin streamaus ja nauhoitus

Elink.semma1.jpg

27.9.2016 Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican henkilöstölle pidettiin Office 365 koulutus. Tarkempana aiheena Skype for Business.

29.5.-17.8.2016 Luovakka -verkoston luonnontuotteiden keruukurssin verkkovälitys ja tallentaminen Adobe Connectilla.

22.6.2016 Skype for Business -koulutukset Inarin kunnan henkilöstölle.

 

TVT-koulutukset Inarin kunnalle

Skype for business koulutus 22.6.2016 Inarin kunnan henkilöstölle
Skype for Business: Perusominaisuudet ja chat 28.3.2017 ja Verkkokouksen hostaaminen/järjestäminen 30.3.2017

Kuvaamisen perusteet: kuvaaminen ja sommittelu 10.5.2017 ja kuvankäsittely verkkosovelluksella 11.5.2017

Onedrive: tiedostonhallinta ja verkkodokumentit 13.6.2017

Office 365 Ondedrive peruskäyttö 18.9.2017

Mobiililaitteet haltuun: pilvipalvelut, verkkokokoukset ja kuvankäsittely mobiililaitteilla 19.9.2017

 

 SAKK_logo-70.jpg  vipuvoimaa-high70.jpg eu_sosiaalirahasti-high70.jpg Lapin_yliopiston_logo.png
 
 
 
 
Utsjoki_logo-high70.jpg Inari_Logo_SaameSin-high70.jpg Enontekio_high70.jpg ELY_logo_high70.jpg


koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi